Последние события

…из книги «Белорусские волшебные сказки. Дешифровка» Если вселенная и все населяющие её существа кажутся тебе враждебными, то твои «надежды» рано или поздно сбудутся. А если хочешь, чтобы мир и всё, что в нём, относились к тебе по-дружески, с бескорыстной добротой, надо таким же образом и тебе относиться к нему. Возлюби жизнь во всех её проявлениях, и ЖИЗНЬ ПОЛЮБИТ ТЕБЯ! [Глава 18. Теория относительности]

1 апр. 2018 г.

…з кнігі «Аб вечным. Запіскі эзатэрыка» Я б хацела засяродзіць вашу ўвагу на «начных рандэву». Як сведчаць назіранні, блізкія, родныя, знаёмыя, каханыя сняцца нам пасля таго, калі яны (як гэта потым высвятляецца) вялі пра нас размову або ўспаміналі. Так, я некалькі разоў даведвалася, што бацька маёй дачкі вярнуўся з працяглай камандзіроўкі дахаты, прысніўшы яго ў сне. І такіх прыкладаў можна прывесці шмат. Што асабліва прывабнага ў такіх снах, дык гэта тое, што людзі, прыходзячыя да вас уначы, ніколі не хлусяць, не могуць хлусіць, бо нашы душы, уступаючыя ў зносіны падчас сну, не ведаюць, што гэта такое. Мана — вынаходніцтва чалавечага розуму. Няшчыра паводзіць сябе з вамі чалавек, наяве сцвярджаючы, што ён абыякава да вас ставіцца, не хоча мець з вамі нічога агульнага, а сам потым прыходзіць у сне і робіць усё з дакладнасцю да наадварот. Той, хто пры сустрэчы пераконвае ў сваёй адданасці, а ў сне здраджвае ці выражае антыпатыю, таксама кажа няпраўду. Да такіх сноў варта адносіцца куды як больш уважліва, чым да рэчаіснасці, тым, хто імкнецца да праўды. Размаўляючы ў сне з іншымі людзьмі, вы заўважалі, напэўна, што апынаецеся ў розных колах зносін: сёння, напрыклад, сталі сведкам эратычных сцэн, учора прысутнічалі на навуковай канферэнцыі, дзе абмяркоўваліся плюсы і мінусы тэхнічнага прагрэсу, заўчора прымалі ўдзел ў размове аб праблемах выхавання з групай незнаёмых маладых людзей. Ад чаго залежыць выбар начных субяседнікаў? Безумоўна, ад пытанняў, якія хвалююць на сённяшні дзень і, зразумела, ад таго, аб чым думалі напярэдадні, і ад пажаданняў іншых людзей паразмаўляць з вамі. У сне вы патрапляеце туды, куды ваша душа імкнецца насамрэч. Якія магчымасці дае чалавеку ўсведамленне адносна свабодных перамяшчэнняў душы падчас начных прыгод? 1). Дастаткова перад сном настроіцца на пазітыў, каб папасці ў добрую кампанію. 2). Можна загадзя выказаць пажаданне убачыць у сне чалавека, якога даўно не бачыў. 3). Можна выслухаць шчырую параду таго, чые погляды вам дарагія. 4). Сон — добры сродак бескаштоўна наведаць варажбітку. [Частка другая. Практычная. Глава 3. ЯК КІРАВАЦЬ СВАІМІ СНАМІ]

1 апр. 2018 г.

…из книги «О вечном. Записки эзотерика» Что особенно привлекательного в СНАХ-ВСТРЕЧАХ, так это то, что люди, приходящие к вам ночью, никогда не лгут, не могут врать, так как наши души, вступившие в общение во время сна, не знают, что это такое. Ложь — изобретение человеческого ума. [Часть вторая. Практическая. Глава 3. Как управлять своими снами]

1 апр. 2018 г.

…из «Споведи» Закон отражения — это универсальный закон мироздания. Легко можно УЗНАТЬ, ЧТО ТВОРИТЬСЯ В ДУШЕ любого другого человека, по окружающей его обстановке, по его внешнему виду, по его изречениям и по тому, что о нём говорят другие. [Часть третья. Письма. Глава 6. Третье письмо Марии. «Анализ интерьера и внешнего вида»]

1 апр. 2018 г.

…из книги «Белорусские волшебные сказки. Дешифровка» ВЫВОДЫ ИЗ СКАЗКИ «СЫН ПРОДАННЫЙ» Борясь между собой, а именно, за власть, вместо того, чтобы сотрудничать, добро и зло, постепенно ослабляя, искореняют друг друга. Человек, ставя интересы одной из своих составляющих — тела либо души — выше второй, обязательно проиграет. Всё, что создано Богом, имеет смысл и заслуживает внимания. И ещё один вывод вытекает из этой же сказки: мужчине, собирающемуся заложить душу дьяволу, надо учитывать, что платить по счёту придётся его сыну, о чём свидетельствует отрывок, где рассказывается, как царь отдает нечистой силе «то, чего дома не знает». [Глава 17. Как мышь и воробей зерно делили]

17 мар. 2018 г.

…из книги «Алёнкины сказки» ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ ИЛИ СТРЕМЛЕНИЕ К СМЕРТИ: ТЫ УЖЕ СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР?! Наглядно показать, что будет способствовать ощущению человека себя царевичем или царевной, поможет переосмысление понятий «некрофилии» и «биофилии», рассмотренных Эрихом Фроммом в книге «Душа человека». Так вот, Фромм считал, что всех людей, условно говоря, можно разделить на тех, кто любит жизнь (биофилы) и тех, кто любит смерть (некрофилы). Я процитирую: «Человек с некрофильным ориентированием чувствует тягу ко всему неживому, ко всему мёртвому: к трупу, гниению, нечистотам и грязи. Некрофильны те люди, которые охотно говорят о болезнях, похоронах и смерти. Если они могут говорить о смерти и мёртвом, они становятся оживлёнными… Некрофилы живут прошлым и никогда не живут будущим. Их чувства, по сути, сентиментальны, то есть они зависят от ощущений, которые они пережили вчера или думают, что они их пережили. Они холодные, держатся на расстоянии и имеют склонность к «закону и порядку». «Противоположностью некрофильному ориентированию является биофильное, которое по своей сути есть любовь к живому… Продуктивное ориентирование является полным развитием биофилии. Кто любит жизнь, тот чувствует свою тягу к процессу жизни и росту во всех сферах. Для него лучше создать заново, чем сохранять. Он способен удивляться и охотнее переживает нечто новое, чем ищет убежища в установлении давно привычного. Жизненные приключения представляют для него большую ценность, чем безопасность». А теперь о том же более глубоко и с использованием наряду со словами Эриха Фромма своих слов и образов. Таким образом, стремление к стабильности, неизменности существующих порядков, к жизни по раз и навсегда установленным правилам, косность мышления характеризуют человека, стремящегося к смерти. Напротив, готовность к переменам, стремление к динамике, интерес к творческой деятельности, спокойное реагирование на неупорядоченность, неустроенность жизни, даже любопытство к тому, а что же дальше, гибкость и подвижность мышления описывают человека, сориентированного в сторону жизни. Чистых некрофилов, как и чистых биофилов, немного. Большинство людей находится посередине между этими двумя полюсами. И каждый шаг, приближая постоянно колеблющегося человека в сторону одной из сторон, неуклонно сокращает это право (или свободу) выбора. Так происходит до тех пор, пока ты или превращаешься в живой труп, или становишься святым, потеряв тем самым (в обоих случаях) возможность выбирать. Ты становишься или окончательно злым (полностью регрессировавшим, деградировавшим), или окончательно добрым (полностью прогрессировавшим, «достигшим в своём развитии того, чего только может достичь человек»). Для чего я всё это говорю. Будьте внимательны, наслаждаясь повествованием всем своим знакомым о болезнях и бедах, с удовольствием ходя на поминки к кому надо и не надо, с жадностью глядя боевики и детективы, взволнованно читая в газетах сообщения об убийствах, авариях, крушениях, природных катаклизмах. Можно не заметить, как пересечёшь ту грань, из-за которой уже нет возврата. И особенно будьте внимательны к тому, что читают или, чаще, смотрят ваши дети. Только не надо стучать кулаком по столу, запрещая им часами сидеть за компьютером и играть в «стрелялки». Запретите смотреть триллеры — свернут шею бездомному котёнку или забросают камнями гнездо аистов. Лучше разберитесь в своих проблемах, и тогда ваши дети перестанут болеть и физически, и психически. Помните, «биофилия такая же „заразная“ вещь, как и некрофилия». «Лечитесь» до тех пор, пока ваши дети сами не начнут отдавать предпочтение старым добрым мультикам, сказкам, классическим литературным произведениям — всему тому, что несёт свет. И ещё один тип людей можно отнести к некрофильно ориентированным личностям — тех, жизненные принципы которых можно описать одним предложением: «Всё плохо, все плохие». Правило не может состоять из такого количества исключений. Скорее, оно будет одно — ты сам, тот, который видит всё в чёрном цвете. Если тебя постоянно раздражает плохой запах, возможно, он исходит от тебя самого? Чужая жизнь вызывает нездоровый интерес только у тех людей, которые не имеют своей. Примерно так же, как чтение дамских (любовных) романов, дающее возможность погрузиться в мир виртуальных чувств, свидетельствует об отсутствии любви в вашей реальной жизни. То, что в этой книге вы встречаетесь со строками, посвящёнными не только жизни, но и смерти, доказывает, что и мне есть ещё к чему стремиться, что и у меня пока что не все проблемы решены, и не на все вопросы получены ответы. Но я осознаю это и поэтому могу делать определенные шаги для того, чтобы путь к Богу становился всё короче и короче. И вас призываю к тому же — решение проблемы начинается с её осознания. Фактически, достичь просветления означает осознать, «увидеть» из множества альтернатив те, сознательный выбор которых поднимет вас на небеса, при условии, что у вас хватит силы воли целенаправленно следовать правильному выбору. Это не так легко, как хотелось бы. Возможно, приобрести правильную (биофильную) ориентацию вам поможет осознание того, что не Бог, а вы являетесь главным редактором тех страниц в Книге Судеб, которые посвящены вашим детям, внукам, правнукам. От вашей жизненной позиции зависит их будущее счастье или несчастье. Те, кто ещё могут выбирать, подумайте об этом [Любовь к смерти или стремление к жизни: ты уже сделал свой выбор?] Тем, кто ленится читать, можно то же посмотреть на видео. Ссылка на видео https://vk.com/videos409297881?z=video409297881_456239022%2Fpl_409297881_-2

17 мар. 2018 г.

…з кнігі «Аб вечным. Запіскі эзатэрыка» Лепшы спосаб атрымаць язву страўніка — пачаць крытыкаваць кагосьці-штосьці, гаварыць злосна, з'едліва («язвить»). Таксама ўзнікненню хваробы будзе садзейнічаць ваша ўразлівасць («уязвимость») — нішто так не здольна раз’есці страўнік знутры, як крыўдлівасць і самаедства. Таму хочаце, каб органы стрававання былі ў парадку — навучыцеся спакойна, без агрэсіі пераварваць людзей і абставіны, глядзіце на ўсё, што здараецца ў вашым жыцці, адбываецца навокал нібы з боку, па магчымасці, адхілена. Тады аб’ектыўны, без удзелу пачуццяў, аналіз непрыемнай сітуацыі прывядзе да разумення прычыны яе ўзнікнення. А ўсведамленне таго, што прычына ўсяго, што б не адбывалася, у табе самім, і іншыя не маюць да гэтага ніякага дачынення, пазбавіць цябе ад негатыўных эмоцый і захворванняў стрававальнай сістэмы. І яшчэ. Нельга абразіць («уязвить самолюбие») таго чалавека, які любіць сябе безумоўна, прымае сябе такім, які ёсць, бо чапляе ўказанне толькі на тыя якасці, якія мы самі не прымаем ў сабе. Усёдараванне сабе і іншым, усёпрыняцце сябе і іншых і ўменне любіць безумоўна — асноўныя якасці здаровага чалавека. [Частка другая. Практычная. Глава 2. «У багацці і ў здароўі…»]

17 мар. 2018 г.

…из книги «О вечном. Записки эзотерика» ПРОТИВОЯДИЕ ОТ ЯЗВЫ Нельзя оскорбить (уязвить самолюбие) того человека, который любит себя безусловно, принимает себя таким, какой есть. Ведь цепляет указание только на те качества, которые мы сами не принимаем в себе. [Часть вторая. Практическая. Глава 2. «В богатстве и здравии…»]

17 мар. 2018 г.

…из «Споведи» Радость и горе, богатство и бедность, здоровье и болезнь, и все прочие антонимические понятия не могут присутствовать в жизни человека одновременно. Если ты на данный момент болен, то в твоей жизни нет места для здоровья, ведь всё окружающее пространство занято болезнью. Для того, чтобы ВПУСТИТЬ В СВОЮ ЖИЗНЬ ЗДОРОВЬЕ, нужно освободить для него место, очистить пространство. И если не получается очистить внутреннее пространство — пространство души, то всегда можно сделать от обратного и очистить внешнее пространство материального мира. Тем более, что согласно закона отражения, у человека с чистыми помыслами не может быть грязным жилище или запачканной одежда — значит он не до конца чист. [Часть третья. Письма. Глава 5. Второе письмо Марии. «Очистить пространство»]

17 мар. 2018 г.

…из книги «Алёнкины сказки» Бог не наказывает нас за грехи, посылая болезни, беды и несчастья, а только показывает таким образом, что мы сбились с пути, направили свои усилия не в ту сторону, идём не туда. СДЕЛАЙ мы ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР — и тучи над головой рассеются, взойдёт солнышко, и мы увидим, что всё это время, оказывается, стоял ясный погожий день. Только мы его не замечали, будучи повёрнутыми спиной к Богу, к солнцу, к добру, свету, любви и жизни. А потом удивляемся, когда человек умирает рано от какой-либо «неизлечимой» (слово взято в кавычки, потому что таких не существует) болезни. Да не Богу это захотелось забрать его к себе молодым — он сам погубил сначала здоровье, а потом жизнь, раньше, чем нужно, живя не так, делая не то, любя не по-настоящему. То же касается и так называемых «несчастных» случаев. Ещё ни разу ни одного желающего жить не сбила машина. (Я о взрослых, с детьми ситуация другая.) Найдите свою дорогу в жизни — и боли больше не будет, а будет одна лишь светлая радость и тихое счастье. [От одного человека к двум.]

8 мар. 2018 г.