электронная
490
печатная A5
647
12+
Прастора і час у «лейтэнанцкай прозе» В. Быкава і Ю. Бондарава

Прастора і час у «лейтэнанцкай прозе» В. Быкава і Ю. Бондарава

Манаграфія

Объем:
66 стр.
Возрастное ограничение:
12+
ISBN:
978-5-0055-1289-5
электронная
от 490
печатная A5
от 647

О книге

У манаграфіі даследуецца агульнае і адрознае ў мастацкім выяўленні В. Быкавым і Ю. Бондаравым прасторава-часовых параметраў вобразнай сістэмы «франтавой» аповесці. Выяўляюцца лінгвастылістычныя асаблівасці ўвасаблення дынамікі часу і прасторавых праяў; прасочваецца характар асэнсавання маральна-псіхалагічнага аблічча чалавека на вайне праз прасторава-часовы пачатак.

Книга публикуется в авторской орфографии и пунктуации

Отзывы

У этой книги ещё нет отзывов, оставьте свой отзыв первым!

Автор

Ірына Гапоненка
Ірына Віктараўна Гапоненка
І. В. Гапоненка (Каленік) у 2011 г. скончыла аспірантуру пры МДПУ імя І. П. Шамякіна. Мае шэраг публікацый па праблеме онімаў-алюзій у мастацкім тэксце, або ўласных імёнаў як знакаў -«гіперспасылак». Займаецца выкладчыцкай дзейнасцю. Кола навуковых інтарэсаў — лінгвапаэтыка літаратурнага тэксту беларускамоўных і рускамоўных аўтараў.