Об авторе

І. В. Гапоненка (Каленік) у 2011 г. скончыла аспірантуру пры МДПУ імя І. П. Шамякіна. Мае шэраг публікацый па праблеме онімаў-алюзій у мастацкім тэксце, або ўласных імёнаў як знакаў -«гіперспасылак». Займаецца выкладчыцкай дзейнасцю. Кола навуковых інтарэсаў — лінгвапаэтыка літаратурнага тэксту беларускамоўных і рускамоўных аўтараў.