12+
Оян Рух!
Введите сумму не менее null ₽, если хотите поддержать автора, или скачайте книгу бесплатно.Подробнее

Объем: 22 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Қандай жақсы

Бай болғаның қандай жақсы,

Пайда көретін жалтақсыз.

Танылғаның қандай жақсы,

Жүре алмайтын атақсыз.

Сау болғаның қандай жақсы,

Сыпылдайтын армансыз.

Бар болғаның қандай жақсы,

Ғұмыр кешетін тағатсыз.

Адал болғаның қандай жақсы,

Турашыл дейтін арамсыз.

Әділ болғаның қандай жақсы,

Шыншыл дейтін қарасыз.

Бала болғаның қандай жақсы,

Күнің өтпейтін қызықсыз.

Адам болғаның қандай жақсы,

Өмір өтпейтін қайырсыз.

Ғибрат болсын сіздерге!

Күн шықса лезде батырған,

Уақыт неткен зымыраған.

Бұл дүние уақытша,

Қонақпыз аяқталғанша.

Ізгілік қаныңа тарасын,

Адамзат қайда барасың?

Адаспаған болсаң егер,

Дүниеден сау қайтарсың.

Бірітіндеп адамға бақ қонбас,

Адам боп өзі ұмтылмаса.

Ажал жетпей өлім болмас,

Көлденең тап болмаса.

Жазғанымнан не пайда,

Оқыған баға бермесе.

Бөскенімен не пайда,

Нəтижесін көрмесе.

Түсінгенінен не пайда,

Жүрегі қабылдамаса.

Өмір сүргенінен не пайда,

Түбінде қайыр болмаса.

Иманға шын берілген,

Тойсыз да өмір сүре алар.

Еңбекке шын берілген,

Əнсіз де өмір сүре алар.

Ақылы үнемі толықпаған,

Шынды, хақты ұға алмас.

Сөзді жүрекпен тыңдамаған,

Сөз шындығын таба алмас.

Тағдырға еш өкпем жоқ,

Разылық еттім бəріне.

Уақытта шын бір мін жоқ,

Үлестірілген бəріне.

Кей кездері қуанған,

Кей кездері мұңайған,

Көп адасқан шатасқан,

Тұрақты бола алмаған.

Замандастан шықты ғой,

Залым менен дұшпаның.

Құтырып шектен шықты ғой,

Болмады жөнге салғаның.

Бір-бірімізді уладық,

Бір-бірімізді қорладық,

Кешірім неге сұрамадық?

Шүкірлік неге қылмадық?

Сабрлық неге танытпадық?

Құдайдан неге қорықпадық?

Құран қалдырған ақ жолды,

Жаңамен неге былғадық?

Бес парыздың барлығынан,

Сабақ неге алмадық?

Күнде бір уағыз, қатын әңгіме,

Екі құлақпен қармадық.

Жөнге салар көш бар ма?

Пайғамбар Сүннет жолынан.

Ақиқат құны қалды ма?

Адамзат жасаған амалдан.

Өлімді жиі еске ал,

Өзіңді сөйтіп тəрбиеле.

Ақыретті жиі еске ал,

Қалып қойма көлеңкеде.

Тойда ішкен бір күн мас,

Есі жоқтар күнде мас.

Құл болып кетпе жаманға,

Еріп кетпе арамға.

Шын иманың бақыт қой,

Өтірік мақтаннан аман бол.

Сағынба той ас күлкіні,

Боқ сөздерден аман бол.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.

Введите сумму не менее null ₽, если хотите поддержать автора, или скачайте книгу бесплатно.Подробнее