16+
Tiibeti massaaži meetod helikaussidega «Tsering Ngodrubi» traditsioonis

Бесплатный фрагмент - Tiibeti massaaži meetod helikaussidega «Tsering Ngodrubi» traditsioonis

Объем: 62 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Hoiatus

Selle väljaande sisu on mõeldud ainult üldiseks informeerimiseks ja ei saa asendada spetsialisti praktilist konsultatsiooni. Väljaannet ei tohi kasutada meditsiiniõpikuna, samuti eesmärgiga diagnoosida või ravida haigusseisundeid või nende ägenemist. Sellises olukorras on soovitatav koheselt konsulteerida oma raviarstiga. Kirjastaja ja väljaande autorid ei kanna vastutust kahju eest, mis on tingitud sellistest tegevustest nagu ravi, eneseravi või ravist keeldumine, mis on võetud ette tuginedes käesolevas väljaandes sisalduvale teabele.

Käesolev väljaanne kannab tutvustavat iseloomu ja on koostatud eesmärgiga jagada seda kogemust mis autoril on, määratleda hüpoteesid ning probleemid mis kaasaegses maailmas Tiibeti helikausside kasutamisega seonduvad. Ühtlasi juhib autor tähelepanu Tiibeti helikausside mõju uurimise vajalikkusele, et väljaselgitada kuidas helikausid inimese organismile mõjuvad.

Sissejuhatus

Kaasajal on Tiibeti helikausside ja nendega praktiseerimise suhtes palju küsimusi ja vastuolulist infot. Eriti palju küsimusi kerkib esile termini "massaaž" kasutamisel helikaussidega seoses. Paljuski on vastuolulisus tingitud sellest, et helikausside kasutamise osas puudub standardiseeritud kirjeldus või vähemalt täpselt säilinud traditsioon. Paljude arutelude ajal kommenteerivad vastased oma kogemust helikaussidega, unustades üsna sageli, et ühele neist asetas meister praktikat sooritades kausi kehale, aga teise puhul kasutas helikaussi eemal, kausiga keha vastu puutumata. Lisaks on nendel aastakümnetel, mil eurooplased helikaussidega tutvusid, loodud palju legende ja müüte — täielikult ilma teadusliku põhjenduse või tõsise uurimistööta. Seotud väljaannetes lokkab mõistete "aura", "tšakrad", "energia", "astraalne", "planetaarsed helid" jms kasutamine.

Samal ajal oleks rutakas eitada, et helikaussidega sooritatavad praktikad mõjutavad inimese keha ja selle (füüsilist või psühho-emotsionaalset) seisundit. Kuna, olgugi subjektiivsetele hinnangutele tuginedes ja tõsiste teaduslike uurimuste puudumisel, paljud vastuvõtjad täheldavad selgelt oma seisundi muutusi. Isegi kui inimese füüsiline või vaimne kannatus väheneb või kaob platseeboefekti ilmnemisel koosmõjus helikaussidega — pean ma Tiibeti helikausside kasutamist mõistlikuks ja põhjendatuks. Samal ajal tuleks hoiatada potentsiaalseid "meistreid" Tiibeti helikausside laialdase tarvitamise ja kasutamise eest ilma eelneva ettevalmistuse ja väljaõppeta, ilma piisava eelneva iseseisva praktika ja treeninguta, helikausside kasutamise võimalikke vastunäidustusi arvestamata.

Praktikaid Tiibeti helikaussidega on keeruline vahetult massaažiga seostada ja neid just selles mõjuaspektis vaadelda. Ilmselt on mõistlikum helikaussidega tehtavaid praktikaid kontaktse kasutamise puhul määratleda füsioteraapia valdkonda ja mittekontaktsel kasutamisel psühholoogia valdkonda. Isegi helikaussidega teostatava helimassaaži mõiste on autoritel erinev: mõni mõistab helimassaaži Tiibeti helikaussidega nagu massaaži heliga, mis lähtub helikaussidest meditatiivse muusika kontsertidel. Ja teine — kui helikauss puutub vahetult kokku kehaga. Võttes aga arvesse Tiibeti helikausside kasutamise metoodika selles traditsioonis milles mina seda tehnikat praktiseerin, jään termini "massaaž" juurde, sest just nõnda nimetas seda praktikat üks meistritest Himaalajas, kelle juures ma õppisin. Nõustun oponentide vastuväidetega — et teaduse seisukohalt ei ole see täiesti korrektne termin. Kuid järgides traditsiooni, jään ma oma seisukoha juurde.

Vaadeldes Tiibeti helikausside toimimist materialistlikust ja mehaanilisest vaatenurgast, võib olla mõtekas tugineda sarnase toimemehaanikaga müotoonilisele massaažimeetodile neuroloogiliste heliharkidega, mida esitles Tiina Orasmae 6. mail 2002 näitusel Intercharm ja mis on avaldatud ajakirjas Les Nouvelles Esthétiques: "Antud tehnika on füsioloogiliselt põhjendatud. Kasutame spetsiaalselt väljaarvutatud sagedusi. Töötan nüüd peamiselt erisagedusega, mis on 128 Hz — see on näo miimiliste lihaste normaalne võnkumissagedus. Lisaks paranevad vere- ja lümfivool. Seda sai tõestatud füsioloogiliste loomkatsete käigus. See on lihtsalt pisut ebahariliku tehnikaga vibromassaaž, kus suure vibroaparaadi asemel kasutatakse heliharki". Ja ka dr. John Beaulieu töödele, mis kirjeldavad lümfi- ja kraniaalseid sessioone, samuti heliharkide abil.

Pöördudes heli, muusika, gongide ja Tiibeti helikaussidega tervendamist käsitlevate välismaa allikate juurde, näeme, et sealgi on suhteliselt erinevaid arvamusi. Näiteks Dr. Mitchell L. Gaynor, onkoloog ja meditsiiniteaduste dotsent Cornelli Ülikooli Weilli Medical College’is New-Yorgis ja raamatu "Heli tervendav jõud: taastumine eluohtlikest haigustest heli, hääle ja muusika abil" autor, eristab mõisteid ravi ja tervenemine: "Тermin „ravi“ tähendab, et midagi saab füüsiliselt korrigeerida, samas kui „tervenemine“ seostub mõistuse, keha ja vaimu terviklikkuse, ühtsusega". Dr Mithell L. Gaynor, kellel on Manhattanil onkoloogiapraksis, peab heliga tervendamist integratiivseks meditsiiniks: "mitte alternatiivina teadusele, vaid selle täienduseks".

Tiibeti helikaussidest

Arvatavasti on Tiibeti helikausse ühel või teisel kujul kasutatud juba iidsetest aegadest alates. Esialgu olid need anumad toidu ja vee tarvis, andide toomiseks jumalustele ja vaimudele ning usuliste tseremooniate elluviimiseks. Tänapäeval võib eristada 5 peamist helikausi tüüpi:

— Metallivalu meetodil valmistatud helikausid nn India stiilis. Võimaldavad heli hõõrudes esile tuua.

— Kvarts– või kristallhelikausid. Samuti võimaldavad heli hõõrudes esile tuua.

— Tiibeti helikausid — valmistatud sepistamise teel, peamiselt käsitsi. Mõeldud heli esiletoomiseks eelkõige löögimeetodil.

— Hiina helikausid, millest heli tuuakse esile kausi käepidemete hõõrumise kaudu.

— Jaapani helikausid, mida kasutatakse kombetalitustel ja tseremooniatel budistlikes templites Jaapanis.

Võib öelda, et massaaž Tiibeti helikaussidega on protseduur, kus vibroakustilist mõju inimese kudedele ja elunditele ning kogu organismile tervikuna (sealhulgas selle psühho-emotsionaalsele seisundile), avaldatakse läbi Tiibeti helikausside kontaktse või kontaktivaba kasutamise.

Tiibeti helikausid omavad teatud füüsikalisi omadusi, mis võimaldavad neil mõjutada inimese füüsilist keha, kesknärvisüsteemi ja perifeerset närvisüsteemi, kudesid ja organeid ning elundisüsteeme. Samuti omavad Tiibeti helikausid teatud omadusi, mis võivad küll eksisteerida, kuid tänasel päeval teaduslikud seadmed nende omaduste objektiivseks tõendamiseks puuduvad.

Tseringi Ngodrubi traditsioonis kasutatakse Tiibeti massaažiks helikaussidega kahte põhitehnikat: "Кontaktse läbihelisemise" ja "Helivanni" meetodit. Ka individuaalseid, grupi- või paaripraktikaid, kus kasutatakse Tiibeti helikausse. Lisaks sellele eksisteerivad helikausipraktikad loomadele. "Кontaktse läbihelisemise" meetodit iseloomustab asjaolu, et selles sisaldub tingimata Tiibeti helikausi kontakt inimkehaga. "Helivanni" meetodi puhul helikausid kehaga kokku ei puutu, kuigi asuvad selle vahetus läheduses.

Tiibeti helikausside mõju aspektid

1 — füüsikaline (mehaaniline) aspekt
2 — muusikaline aspekt
3 — psühhofüsioloogiline aspekt
4 — maagiline (esoteeriline aspekt)
5 — resonantsi aspekt

1. Füüsikalised aspektid

Tiibeti helikausid omavad teatud füüsikalisi omadusi. Näiteks, kui heli tuuakse kausist esile kautšukiga kaetud pulgaga hõõrudes, vibreerivad kausi seinad mehaaniliselt, mõjutades ümbritsevat ruumi: kokkupuutel inimkehaga, põhjustab see mehaanilist mõju kudedele ja kehavedelikele. See aspekt on kõige lähemal terminile "massaaž" selle klassikalises tähenduses.

Meditsiinilise massaaži valdkonnas tunnustatud autoriteet Aleksander Verbov on määratlenud termini "massaaž" järgnevalt: "Massaaž kujutab endast aktiivset ravimeetodit, mille olemus on kokkuvõetav erinevate, metoodiliselt läbi viidud spetsiaalsete võtete abil doseeritud, mehaaniliste ärrituste kandmises haige paljastatud kehale kas masseerija kätega või spetsiaalse aparaadiga".

Nii nagu märgib M. Jeremuškin: "Massaaži arenguajaloos töötati välja nii suur hulk liike, alamliike, meetodeid ja metoodikaid, et spetsialistide hulgas — eriti viimasel ajal — hakkas sageli ilmnema segadus nende nimetamisel, mis viis omakorda põhimõtteliste eriarvamusteni mitmetes massaaži teooria ja praktika võtmeküsimustes".

Rangelt öeldes võib terminit "massaaž", helikausside mõju osas inimese organismile, autori arvates asjakohaselt kasutada ainult juhul, kui Tiibeti helikauss on patsiendi kehaga vahetus kontaktis.

M. Jeremuškin märgib: "Massaaž kuulub looduse mehaaniliste ravifaktorite hulka. Selle ravimeetodi üheks peamiseks koostisosaks on mehaaniline võnkumine. Massaažimanipulatsioonide arsenali kuulub suur hulk vibratsioonilise mõjutamise võtteid (raputamine, väristamine, koputamine, tagumine jms), mille läbiviimise käigus täpselt fikseeritakse perioodilised mehaanilised võnked, mis masseeritavale piirkonnale laiali jaotuvad".

Nõustudes Verboviga: "Vibratsioon — see on massaaži liik, mille puhul massööri käsi (või massažiaparaat) annab masseeritavale kehaosale edasi erineva sageduse, intensiivsuse, amplituudi ja kiirusega võnkuvaid liikumisi".

Vibratsiooni efektid Aleksander Verbovi järgi:

— omab väljendunud neuro-reflekssefekti, mis kutsub esile reflekside suurenemist ja mõnikord ka hääbunud reflekside taastumist;

— võib avaldada selgelt väljenduvat valuvaigistavat ja isegi tuimestavat toimet;

— parandab lihaste kontraktsioonivõimet;

— parandab kudede taastumist, aktiveerides regeneratiivseid protsesse; oluliselt lühendab luukoe moodustumise aega;

— sõltuvalt vibratsiooni sagedusest, tugevusest ja amplituudist avaldab vibratsioon suurt mõju südame-veresoonkonnale, põhjustades veresoonte intensiivset laienemist või kokkutõmbumist.

Kaasajal uuritakse massaažimanipulatsioonide sagedusi: lainete sageduslikke omadusi, mehaanilisi võnkeid ja laineid mis massaažiprotsessi käigus esinevad.

Kogutud andmetele toetudes on tehtud üks järeldus: "massaažitegevuse akustilised omadused võivad teatud eelduste korral olla korrelatsioonis mehaaniliste vibratsioonidega".

Tiina Orasmae oma ettekandes Melomasaaži meetodi kasutamise kohta kosmetoloogias, pöörab samuti peamist tähelepanu vibratsiooni olemuslikule mõjule:

"See on vibratsiooniline massaaž, mida teostatakse muusikaliste ja neuroloogiliste heliharkide abil, mida kasutatakse jätkuva vibratsiooni allikana. Juba ammu on tõestatud, et vibratsioon on üks tulemuslikumaid tehnikaid üldtunnustatud klassikalises massaažis. Varem kosmetoloogias seda meetodit peaaegu ei kasutatud. Asi on selles, vibratsiooniseadmetel on suur rakenduspind. Kosmeetikas, mis tegeleb väga piiratud pindadega, on selline variant vastuvõetamatu. Helihargi rakenduspunkt on aga väga väike, see aitab saavutada protseduuri kõrge täpsuse ja kasutada seda kosmeetilise meetodina".

Seega võib eeldada, et Tiibeti helikausside mõju puhtalt mehaaniline aspekt (vibratsioon), omab kõiki ülalpool loetletud efekte.

2. Muusikalised aspektid

Muusikaline aspekt eeldab traditsioonilisemat ettekujutust helikaussidest. Kui teostada internetiotsing, siis leitud videode hulgas kajastub just see aspekt otsingutulemuste seas kõige enam. Samal ajal tekstiotsingus on populaarseimaks maagiline aspekt. Helikausikontsertidest leidub palju videoklippe. Kusjuures, kui mõned aastat tagasi olid valdavad kontserdid just metallist helikausse kasutades (kvarts- / kristallkausid ilmusid veidi hiljem), siis tänapäeval on enamikul kontsertidest kaasatud ka parmupillid, raamtrummid, kvartsist helikausid ja kõlaplaadid. Kõlaplaatidest (kõlapulkadest) tuleb juttu eraldi, veidi hiljem. Sest, nagu helikaussidegi puhul, ei ole ka kõlaplaatide asi üheselt mõistetav. Arvestades asjaolu, et paljud selle instrumendi populariseerijad püüavad tabada kõlaplaatide ajaloolisi aluseid, kasutades selleks mitte ajaloolisi dokumente, vaid pigem mugavuse huvides leiutatud lugusid jms.

Звук — Heli
Громеоксть — Tugevus
Высота — Kõrgus
Затухание — Sumbumine
Тембр — Tämber
Ритм — Rütm
Скорость — Kiirus
Частота — Sagedus
Диапазон — Diapasoon
Спектр — Spekter
Темп — Tempo

Ukraina uurijad G. Apanasenko ja N. Saveljeva-Kulik käsitlevad muusikateraapiat ühe täiend- ja alternatiivmeditsiini meetodina. Nad vaatlevad selle kujunemist ja arengut ülemaailmselt, sanogeneetilist mõju, näidustusi, meetodikaid ning nimetatud tervendusmeetodi tõhususe aspekte. Kokkuvõtteks teevad nad järelduse muusikateraapia väljavaadete kohta taastavate meditsiinitehnoloogiate seas, kirjeldades selle tõhusust järgnevalt: "Muusikateraapia efektiivsus on kaasajal kinnitatud erinevate teaduskoolkondade esindajate poolt. Mitmete uuringutega, mille eesmärk on olnud uurida muusikateraapia võimalusi, on tõendatud muusikateraapia tasakaalustav roll aktiveerivas teraapias kohanemisvõimekuse häirete korral, millel on psühhosomaatiline olemus ja emotsionaalse stressina väljenduv alus (Burns JL jt, 2002; Gomez, Danuser B., 2007; Grewe O. et al., 2007)".

Muusikateraapia seisukohalt vaadeldakse Tiibeti helikausse SPAteenuste hulgas: "Muusikateraapia juures tuuakse vahel esile ka iidset vibromassaažimeetodit „Tiibeti laulvad kausid“. Selle meetodi puhul toimub helilainete ja mehaaniliste vibratsioonide kombineeritud mõju organismile. Muusikateraapia protseduurid võivad olla läbiviidud koos kromoteraapiaga — kliendi mõjutamisega läbi erineva spektriga valguslainete. Selliste protseduuride eesmärk SPA-s on enamasti lõõgastav. Neid pakutakse klientidele eraldiseisva teenusena (spetsiaalses ruumis, individuaalselt valitud muusika ja valgustitega), samuti lülitatakse terviklike SPAprogrammides koosseisu".

Rääkides helikaussidest muusikateraapia aspektis, tuleb rõhutada, et teemakäsitlus on objektiivne siis, kui räägime helikausside mittekontaktsest mõjust. Sellist protseduuri või mõjutamist nimetatakse reeglina "Helivann" või "Kontsert-meditatsioon".

3. Psühhosomaatilised aspektid

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.