электронная
240
печатная A5
494
16+
Сляза ляза

Сляза ляза

Объем:
294 стр.
В магазинах:
Возрастное ограничение:
16+
ISBN:
978-5-4483-7446-3
электронная
от 240
печатная A5
от 494

О книге

У новай кнізе Паўла Гаспадыніча (першай паэтычнай і першай электроннай) чытача чакаюць лірычныя і драматычныя, узнёслыя і натуралістычныя, патрыятычныя і агульначалавечыя вострыя, як лязо, матывы і вобразы паэзіі. Псіхалагізм, унутраныя маналогі і плынь думак разам з рамантызмам і глыбокімі рухамі душы — гэта толькі адзінкі з таго, што прываблівае чытача ў творах аўтара. Творах, напісаных Душой і з Душой, таму шмат хто пазнае ў вершах і паэмах сябе…

Книга публикуется в авторской орфографии и пунктуации

Отзывы

Янка Лайкоў

Творчы прыём Паўла Гаспадыніча — унутраны маналог на мяжы з плынню свядомасці і пачуццяў. У паэзіі аўтара яскрава адчуваецца імпрэсійнасць, характэрная для ягоных празаічных твораў. Вершы Паўла Гаспадыніча — гэта жывая плынь думак, вобразаў, асацыяцый, метафар, алегорый, алюзий і рэмінісцэнцый, якія, як і нярэдкі ў яго творах гукапіс, падпарадкаваны адной мэце — гранічнай шчырасці, такой шчырасці, якая можа быць толькі на споведзі. Перад сабой і чытачом. Тым набалелым ці, наадварот, узрушана-радасным, якім няпроста падзяліцца. Гэтая кніга нібыта сляза, што ападае долу з ляза пачуццяў, што падчас балюча працінаюць ці не кожнага з нас… Аўтар спрабуе праз крыштальную празрыстасць слязы паэзіі утаймаваць пякельнасць ляза, ляза ягонай душы, што не можа «быць простай мяшчанкай» і спакойна жыць у неспакойным свеце. Хоць і рызыкуе, «зняволеная сном,//кропелькай слязы ўноч» растаць… Але гэта, згодна адчування паэта, лепш, чым у спакоі жыць «стагоддзем вечнай адзіноты, // збуцвелым кветам асалоды…". На мой погляд, чытач знойдзе ў гэтай кнізе і сваю асабістую «слязу», і сваё «лязо». Пазнае свае самыя таемныя жаданні, пражытыя радасці і боль, адчуе нешта блізкае і роднаснае для яго. У гэтым, мяркую, адна з галоўных вартасцяў кнігі «Сляза ляза». Асабліва прыемнай і карыснай для чуйных, раматычных душ у нашым звышпрагматычным свеце.

February 7, 2017, в 7:23 PM

Автор

Павел Гаспадыніч
Павел Гаспадыніч
Павел Гаспадыніч нарадзіўся ў г. Кіеве, з 1985 года жыве ў Менску (Рэспубліка Беларусь). Скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. З'яўляецца членам Саюза пісьменнікаў Беларусі. Выдаў дзве кнігі прозы: «Вырай пачуццяў» (апавяданні і імпрэсіі) і раман «Цэзар будзе жыць». Лаўрэат Другой Міжнароднай прэміі ў галіне веб-журналістыкі YousmiMediaAwards.