12+
РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ХИПНОТИЧНАТА ВНУШАЕМОСТ

Бесплатный фрагмент - РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ХИПНОТИЧНАТА ВНУШАЕМОСТ

Харвардска скала за хипнотична внушаемост (HGSHS:A)

Объем: 52 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Ръководство за провеждане на изследвания за хипнотичната внушаемост

ХАРВАРДСКА СКАЛА ЗА ХИПНОТИЧНА ВНУШАЕМОСТ (HGSHS FORM A)


Психометрична оценка на способността на пациента да възприема и реагира на терапевтични внушения е необходима част от изграждането на план за хипнотерапия и прогнозиране на неговата ефективност.

Харвардска скала за хипнотична внушаемост (HGSHS: A) е стандартна процедура за установяване на внушаемостта при хипноза.

Ръководството е подходящо за психолози, психотерапевти и студенти от изброените специалности.


Библиограф. — 28 авт.

© Синенко Ю. А. 2020.

Увод

Изследването на хипнозата предполага научен подход към въпроса, какви разлики съществуват в това, как различните хора реагират на хипнозата. От общата практика на хипнотерапевта следва, че някои субекти много лесно се хипнотизират, докато други, като че ли, реагират на предложения в относително по-малка степен.

Феноменологичното описание на човешките състояния в хипнозата започва от времето на Франц Месмер, който провежда сесии за «животински магнетизъм» във Франция в края на 18 век. Неговият ученик Маркиз де Пуисегур описва експерименти със състоянието на сомнамбулизма (Nash, & Barnier, 2012).

В края на 19 век Огюст-Анри Форел (Liébeault, 1889) идентифицира, като използва клиничната терминология, три основни хипнотични състояния:

— сомноленция — усещане за сънливост от топлина и почивка, усещане за тежест в крайниците;

— хипотаксия — значително стесняване на сферата на съзнанието, едновременно с повишено сближаване (специфичен поверителен контакт с хипнотерапевт), мускулна каталепсия и отслабване на сетивни стимули (например болка), частична амнезия.

— сомнамбулизъм — тотална постхипнотична амнезия, пълен рапорт, внушени халюцинации, действия в хипнотичната реалност на пациента.

За практиката на хипнотерапевт такава степенкация е доста задоволителна и уместна, и се използва и досега, с различни допълнения и уточнения (LeCron, 1953; Platonov, 1957).

В края на 50-те години на миналия век, започват да се разработват активни стандартни скали за измерване на хипнотизируемостта по надежден и възпроизводим начин. Този процес продължава и ще продължи, защото изследователските и клиничните задачи растат и се разширяват.

Една от най-важните от тези скали, е скалата за групово изследване на хипнотичната внушаемост, форма A (HGSHS: A), разработена от Шор и Орн (Shor & Orne 1962). Това е адаптация за група от индивидуални скали за възприемчивост на Станфорд, Форма A: SHSS: A; (Weitzenhoffer & Hilgard, 1959). HGSHS: A се използва главно за предварителен скрининг на хипнотизируемостта на големи групи и подбор на субекти, с различни нива на хипнотична чувствителност за последващите експерименти.

В изследването на Барние и МакКонки (Barnier & McConkey, 2004) между 1992 и 2003 г. е показано, че HGSHS: A cкала е използвана в 46% от всички статии, отчитащи използването на стандартни методи за проверка на внушаемост.

Понастоящем, дори изследователи в области, съседни на хипнозата (например, когнитивна неврология) използват HGSHS: A като предварителен скрининг (Oakley, 2006).

Значението на HGSHS: A се потвърждава и от факта, че той вече има нормативни данни в 18 държави. Първоначалните стандарти са установени в Съединените щати (Shor & Orne, 1963), последвани от нормативни данни в държавите:

Унгария (Greguss, Bányai, Mészáros, Csókay, & Gerber, 1975), Австралия (Sheehan & McConkey, 1979), Канада (Montréal; Laurence & Perry, 1982), Германия (Bongartz, 1985), Испания (Lamas, del Valle-Inclan, Blanco & Diaz, 1989), Чехословакия (M. Svoboda, 1989), Дания (Zachariae, Sommerlund & Molay, 1996), Финландия (Kallio & Ihamuotila, 1999), Италия (De Pascalis, Russo & Marucci, 2000), Румъния (David, Montgomery & Holdevici, 2003), Швеция (Bergman, Trenter & Kallio, 2003), Бразилия (Pâmela Macêdo & Danilo Pereira, 2005), Израел (Lichtenberg, 2008), Полша (Siuta, 2010), Китай (ZhouAi-Bao, Wang Zhi-Dan, 2011), Португалия (Carvalho, 2013) Франция (Hernán Anlló, Jean Becchio & Jérôme Sackur, 2017) Тайван (Mei-Jing Lin & Erik Chihhung Chang, 2019).

Превод и адаптиране на HGSHS: A е бил направен по стандартен алгоритъм, който се използва в практиката на психологическите изследвания, при локализация на методите за тестване:

1) подготовка на предварителен превод на теста HGSHS: A Въпросник на български език;

2) редактиране на получената предварителна версия и експертна оценка на нейната еквивалентност, с участието на преводачи и професионални психолози, които говорят английски език и имат практически опит с психологически тестове;

3) обратен превод на английски език на текста на предварителната версия;

4) експертна оценка на предварителния вариант на превода на български език и на обратния превод на английски език от професионален психолог, за когото английският е роден език, за да се оцени тяхната еквивалентност;

5) оценка на коригираната версия и вторичната експериментална проверка, на нейната еквивалентност с оригинала;

Вербалните инструкции, адресирани към субекти, са подчертани с шрифт Italic. Подчертаните изрази се отделят на глас по време на теста.

След превода на теста HGSHS: A на български и публикуването му, се предполага:

— провеждане на научноизследователска работа по психометрията на нормите на хипнотична възприемчивост, тъй като съществуват очевидни национални и културни различия, в сравнение с горепосочените страни;

— използването му в обучението на психолози, психо- и хипнотерапевти — като начин и последователност за провеждане на сесия по хипнотерапия;

— използването на определени техники в практиката на психолози, лекари.

Инструкциите започват с препоръки за установяване на рапорт чрез предварителен разговор и след това продължават с единадесет конкретни инструкции, всяка от които накрая се оценява от субекта. Последната оценка от 12-пунктната скала се определя чрез писмен въпросник относно амнезията. Приложена е примерна Книжка (Въпросник) за самооценка: тези книжки се предлагат поотделно и следва да бъдат раздадени на субектите с подходящи инструкции преди хипнотичните процедури.

Отделните раздели на скалата са разположени във времето, така че да покажат приблизителна скорост на четене. Индукцията и хипнотичното тестване трябва да отнемат около 50 минути. Началната и финалната фаза са с гъвкава продължителност, в зависимост от наличното време. При внимателно планиране и експедитивно раздаване на Книжките за Отговори (Въпросник) общо време от 70 минути би трябвало да е достатъчно.

Социалните и етичните отговорности, които се подразбират при индивидуално тестване на скалата са същите като тези при груповото тестване. Тъй като при групово тестване екзаминаторът има много малко директен контакт с индивидуалните реакции на субектите, той следва да бъде много внимателен и бдителен към вероятността от случайно смущение, което би могло да се появи по време на хипнозата. От стотици субекти, хипнотизирани с индивидуалната и с груповата версия на скалата, само два или три процента са се почувствали обезпокоени от преживяното, но ще ни е от полза да научим нещо от тези субекти. В някои случаи неразположения, като например главоболие, бяха резултат от възобновяването под хипноза на неприятни преживявания от детството, с химически анестетици; в други случаи неразположения, свързани с хипнозата, са съществували преди въвеждането в хипноза. Докато хипнозата по принцип е изцяло безвредна и в много случаи полезна, не трябва да се счита, че тя е обикновено, тривиално преживяване. За някои хора тя е дълбока интрузия в личния им живот. Следователно, човекът, изготвящ експерименти върху хипнозата, трябва да е подготвен, че са възможни необикновени последствия.

Установяване на рапорт преди началната индукция

(Времетраене: 7 минути)

Предполага се, че субектите са уведомени за хипнотичното тестване и че тяхното присътствие е подразбиращо се съгласие да бъдат хипнотизирани. Трябва да се предотврати липса на сериозно отношение у субектите и да се изключи присъствието на случайни наблюдатели. Също така, трябва да бъдат взети мерки да не се допускат хора да влизат в стаята, след като екзаминаторът започне с уводните забележки. Същината на следните забележки трябва да бъде запомнена, но разговорът трябва да върви естествено; следователно, тези начални забележки не трябва да бъдат четени от напечатания лист. Основните процедури, които следват по-нататък, трябва да бъдат четени дословно — дума по дума.

Субектите следва да бъдат седнали. Подредбата трябва да е умерено комфортна и относително осигуряваща спокойствие. Например, субектите не трябва да седят толкова близо до масата, че да се удрят в нея, когато изпълняват инструкциите. Също така, пушенето не може да бъде разрешено по време на изследването.

Предварителни забележки от екзаминатора

След няколко минути аз ще приложа стандартна процедура за измерване на внушаемостта при хипноза. На края на стандартната процедура ви самите ще опишете преживяването в Книжката за Отговори, която ви е дадена. Обърнете внимание, че книжката е запечатана. Не я отваряте, докато аз не ви кажа изрично да направете това в края на стандартната процедура. На втората страница на Книжката за Отговори има празни места за името ви, адреса и друга обща информация. Моля, попълнете тази информация сега. Отново ви моля, не отваряйте книжката сега. Попълнете информацията на заглавната страница

(Изчакайте 1—2 минути, за да могат субектите да впишат тази информация).

Нека да поговорим малко, преди да започнем. Искам вие да бъдете доста спокойни. Би могло да е от полза, ако първо аз отговоря на няколко ваши въпроса. Предполагам, че за някои от вас това е първият път, когато се подлагате на хипноза.

(При представяне на следващите забележки екзаминаторът може да сметне, че за установяването на рапорт е от полза да предизвика въпроси и участие от членове на групата. На въпросите следва да бъде отговаряно чрез перифразиране на точките по-долу).

Хора, които се подлагат на хипноза за първи път понякога са малко неспокойни, защото не знаят какво ще бъде преживяването или защото имат изкривено схващане за това, какво представлява хипнозата. Много естествено е човек да бъде любопитен относно ново преживяване. Вашето любопитство ше бъде задоволено, още преди да приключим, но най-добре можете да получите отговорите, които искате, просто като си позволите да бъдете част от случващото се и не наблюдавате процеса в детайли.

Някои хора обаче, имат склонността да облекчават първоначалната си несигурност в нова ситуация със смях, подхолкване или шепнене. Налага се да изискаме от вас да се въздържате от подобни реакции по време на процедурите тук, за да не нарушавате концентрацията на хората около вас.

За да ви помогна да се чувствате по-спокойни в тази ситуация, нека ви уверя за няколко неща. Първо, преживяването, макар и малко необикновено, би могло да не изглежда толкова различно от обичайните ви преживявания, колкото сте очаквали. Хипнозата до голяма степен е въпрос на вашето желание да приемате и да реагирате на идеи и да позволите на тези идеи да въздействат върху вас без намеса. Наричаме тези идеи сугестии.

Второ, няма да бъдете карани да правите нещо, което би могло да ви направи да изглеждате смешно или глупаво или нещо, което би могло да е срамно за вас. Ние сме тук поради сериозни научни причини.

Трето и последно, аз няма да навлизам във вашето лично пространство, така че няма да има нищо лично в това, което правите или казвате под хипноза.

Вие може би се чудите защо провеждаме тези експерименти. Хипнозата се използва все по-често и по-често от лекари: например, от зъболекари — за да облекчат болката, от акушери — за да направят раждането по-лесно, от психиатри — за да намалят безпокойството. Ако можем да разберем протичащите процеси, ние ще узнаем повече за връзката между идеите и действията и за това, как работи личността на човек. Следователно, с участието си тук вие допринасяте за научно познание, което може да се използва, за да се помогне на други хора. Тук ние се опитваме просто да разберем хипнозата. Може би всички хора могат да бъдат хипнотизирани, но при някои това е много по-лесно, отколкото при други, дори когато всеки от тях съдейства. Ние проучаваме някои от тези разлики между хората.

Имате ли някакви въпроси или коментари, преди да продължим?

(Отговорете на въпросите, като перифразирате пунктовете по-горе).

Сега, моля, наместете се удобно на стола. Махнете книги и листове от скута си и се пригответе да започнете. Тези, които носят очила, да ги задържат. Ако обаче носите контактни лещи, може би би било по-удобно да ги свалите.

(Екзаминаторът трябва също така да каже следното, ако основните процедури ще бъдат видеозаснети)

За да запазим нашите основни процедури постоянни, те се видеозаснемат на видео. След малко аз ще включа камерата.

Основни процедури

(Следните инструкции трябва да бъдат прочетени дума по дума)

1. Падане на главата

(Общо време: 3 мин 30 сек)

Като начало, искам ти да усетиш какво е усещането да реагираш на сугестии, когато не си под хипноза. Би ли седнал с изправен гръб на стола си… Затвори очите си и се отпусни, като обаче продължаваш да седиш изправен. Така е добре. Очите — затворени и гърбът — изправен. Моля, остани в тази позиция със затворени очи, докато в същото време се отпускаш.

(Изчакайте 30 сек).

Сега просто остани в същото положение и дръж очите си затворени… седиш изправен на стола си… със затворени очи.

След малко аз ще те помоля да мислиш за това, как главата ти пада напред. Както знаеш, мисленето за дадено движение и осъществяването на това движение са тясно свързани. Скоро след като помислиш за това, как главата ти пада напред, ти ще усетиш тенденция да направиш движението. Ще установиш, че главата ти наистина пада напред, по-напред и по-напред, докато главата падне толкова напред, че увисва безжизнено на врата ти.

Слушай внимателно какво ти казвам и мисли как главата ти пада напред, увисва напред. Мисли как главата ти пада напред, пада напред, още по-напред и по-напред. Главата ти пада напред, пада напред. Още по-напред и по-напред. Главата ти пада по-напред и по-напред, пада по-напред и по-напред. Главата ти отива напред, увисва надолу, надолу, мека и отпусната. Главата ти увисва, олюлява се, пада напред, пада напред, пада напред, пада, люшка се, увисва, слаба, отпусната, напред, напред, пада, пада, пада… Сега!

Това е добре. Сега, моля, изправи гърба и отвори очи. Добре. Изправи гърба и отвори очи. Можеш да видиш как мисленето за дадено движение води до тенденция да направиш движението. Ти съдействаш за това да бъдеш хипнотизиран, докато даваш израз на тенденциите си за действие.

Но на този етап ти имаш идея, какво означава да приемаш и да реагираш на сугестии.

2. Затваряне на очите

(Общо време: 15 мин 30 сек)

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.