12+
Манифест

Манифест

Кыргызстандагы насыя алуучуларынын укугун коргоо элдик кыймылынын манифести

Объем:
84 стр.
Возрастное ограничение:
12+
ISBN:
978-5-4483-2126-9

О книге

Колуӊардагы китепте экономист Кубан Чороевдин Кыргызстандагы Улуттук банк башында турган акча системасына жана анын кыргыз элине кылып жаткан кыянаттык саясатына болгон көз караштарын чагылдырган ММКларга жарыяланган макалалары жана интервьюлары жыйнак түрүндө берилген. Ошондой эле Кыргызстандагы насыя алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылынын эки манифести теӊ жарыяланган. Манифест бүгүнкү күндө жүз миӊдеген жарандын колдоосуна ээ болду. Эми манифестти ишке ашыруу элдин колунда.

Отзывы

Автор

Кубан Чороев
Кубан Чороев
Кубан Чороев, 1981-жылы Талас шаарында туулган. 2002-жылы Улуттук Университеттин Кыргыз-Европа факультетинен экономика жана башкаруу боюнча бакалавр даражасын, ал эми 2004-жылы Президенттин алдындагы Башкаруу Академиясында магистрлик даражасын жактаган. Ондогон публикациялардын автору, эл аралык уюмдарда 2004-жылдан бери финансалык экперт катары эмгектенет.