6+
Ⴙვენი დამწერლობა

Объем: 74 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Ⴜინასიტყვაობა

Ⴜიგნში ნაჩვენებია ქართული ანბანის სამივე სახის ასოები მათი სახელწოდებებით, რიგითი და რიცხვითი მნიშვნელობებით. Ⴀფორიზმების სახით მოყვანილია ასომთავრულის, მცირე მთავრულის, ნუსხურის და მხედრულის ერთდროული ხმარების მაგალითები. Ⴗოველ ასოს ახლავს ცხრა-ცხრა მხატვრული სურათი მათი სახელწოდებებით, შესრულებული ოთხივე სახის ასოებით.

Ⴒექსტი გამართულია მთავრული ასოებით, რომლებითაც იწყება წერტილის შემ­დეგ ახალი წინადადება და აგრეთვე პირადი და საკუთარი სახელები. Ⴄს წესი მოქ­მე­დებს სხვა ევროპულ დამწერლობებში და ქართულშიც ფართოდ იყო ხმარებაში მე–19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე.

Ⴜიგნი დაიწერა ასომთავრული და ნუსხური ასოების სილამაზის წარმოსაჩენად და იმ დავიწყებული მშვენიერი წესის აღსადგენად.Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.