12+
Ⴋსოფლიოს ქვეყნები

Бесплатный фрагмент - Ⴋსოფლიოს ქვეყნები

Объем: 214 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Ⴄვროპა

Ⴄვროპა — ქვეყნის მხარე, რომელიც Ⴀზი­ას­თან ერ­თად ჰქმნის მა­ტე­რიკ Ⴄვრაზიას. Ⴔარ­თო­ბი — 10 მლნ. კმ2. Ⴋოსახლეობა — 727 მლნ. ად. Ⴄკვ­რის Ⴀტ­ლანტის და Ⴙრდი­ლო­ეთის Ⴗინულოვანი ოკე­ანეები და მა­თი ზღვე­ბი. Ⴄვროპაში გან­ლა­გე­ბუ­ლია 44 სა­ხელ­მწიფო. Ⴂიბ­რალ­ტა­რი, Ⴔარერის კუნ­ძუ­ლე­ბი და Ⴂრენლანდია წარმოადგენენ სხვა სა­ხელ­მწიფოების ავტონომიურ ნაწილებს.

Ⴀვსტრია

Ⴀვსტრიის Ⴐესპუბლიკა A

83 853 კმ28; 8 100 000

Ⴅენა (1 562 000)

Ⴂერმანული; 0+1 ს; 67%

1 ევრო = 100 ცენტი

Ⴀლბანეთი

Ⴀლბანეთის Ⴐესპუბლიკა AL

28 748 კმ2; 3 49 0000

Ⴒირანა (523 000)

Ⴀლბანური; 0+1 ს; 43%

1ლეკი=100კვინდარკა

Ⴀნდორა

Ⴀნდორის Ⴑათავადო AND

453 კმ2; 66 800

Ⴀნდორა ლა Ⴅელა (20 800)

Ⴉატალანური; 0+1 ს; 63%

1 ევრო = 100 ცენტი

Ⴁელგია

Ⴁელგიის Ⴑამეფო B

30 519 კმ2; 10 300 000

Ⴁრჲუსელი (950 000)

Ⴔლამანდური, ფრანგული; 0+1 ს; 97%

1 ევრო (€) = 100 ცენტი

Ⴁელორუსია

Ⴁელორუსიის Ⴐესპუბლიკა BY

207 600 კმ2; 10 100 000

Ⴋინსკი (1 671 000)

Ⴁელორუსული; 0+2 ს; 70%

1 რუბლი = 100 კაპიკი dy>

Ⴁოსნია და Ⴠერცეგოვინა

Ⴐესპუბლიკა Ⴁოსნია და Ⴠერცეგოვინა BIH

51 129 კმ2; 4 100 000

Ⴑარაჲევო (465 000)

Ⴑერბულ–ხორვატული; 0+1 ს; 43%

1 მარკა = 100 პფენიგი

Ⴁულგარეთი

Ⴁულგარეთის Ⴐესპუბლიკა BG

110 912 კმ2; 7 800 000

Ⴑოფია (1 100 000)

Ⴁულგარული; 0+1 ს; 70%

1 ლევი = 100 სტოტინკი

Ⴂერმანია

Ⴂერმანიის Ⴔედერაციული Ⴐესპუბლიკა D

357 022 კმ2; 82 200 000

Ⴁერლინი (3 300 000)

Ⴂერმანული; 0+1 ს; 88%

1 ევრო (€) = 100 ცენტი

Ⴃანია

Ⴃანიის Ⴑამეფო DK

43 094 კმ2; 5 300 000

Ⴉოპენჰაგენი (1 400 000)

Ⴃანიური; 0+1 ს; 88%

1 კრონა = 100 ჲორე

Ⴃიდი Ⴁრიტანეთი

Ⴃიდი Ⴁრიტანეთის და Ⴙრდ. Ⴈრლ. Ⴘეერ. Ⴑამეფო GB

244 100 კმ2; 59 700 000

Ⴊონდონი (7 000 000)

Ⴈნგლისური; 0 ს; 90%

Ⴂირვანქა სტერლინგი

Ⴄსპანეთი

Ⴄსპანეთის Ⴑამეფო E

50 5992 კმ2; 39 900 000

Ⴋადრიდი (2 957 000)

Ⴄსპანური; 0+1 ს; 78%

1 ევრო (€) = 100 ცენტი

Ⴄსტონეთი

Ⴄსტონეთის Ⴐესპუბლიკა E

45 100 კმ2; 400 000

Ⴒალინი (404 000)

Ⴄსტონური; 0+1 ს; 69%

1 კრონა = 100 სენტი

Ⴅატიკანი

Ⴅატიკანი V

0,44 კმ2; 464

Ⴅატიკანი

Ⴈტალიური; 0+1 ს; 100%

1 ევრო (€) =100 ცენტი

Ⴈრლანდია

Ⴈრლანდიის Ⴐესპუბლიკა IRL

70 282 კმ2; 900 000

Ⴃუბლინი (478 000)

Ⴈრლანდიული; 0 ს; 59%

1 ევრო=100 ცენტი

Ⴈსლანდია

Ⴈსლანდიის Ⴐესპუბლიკა IS

10 300 კმ2; 283 000

Ⴐეჲკჲავიკი (156 000)

Ⴈსლანდიური; 0 ს; 92,7%

1 კრონა=100 აურარი

Ⴈტალია

Ⴈტალიური Ⴐესპუბლიკა I

301 278 კმ2; 57 400 000

Ⴐომი (2 500 000)

Ⴈტალიური; 0+1 ს; 67%

1 ევრო=100 ცენტი

Ⴉვიპროსი

Ⴉვიპროსის Ⴐესპუბლიკა CY

9 251 კმ2; 797 000

Ⴌიქოზია (200 400)

Ⴁერძნული, თურქული; 0+2 ს; 70,2%

1 გირვანქა=100 ცენტი

Ⴊატვია

Ⴊატვიის Ⴐესპუბლიკა LV

64 600 კმ2; 2 400 000

Ⴐიგა (764 300)

Ⴊატვიური; 0+2 ს; 60%

1 ლატი=100 სანტიმი

Ⴊიტვა

Ⴊიტვის Ⴐესპუბლიკა LT

65 200 კმ2; 3 700 000

Ⴅილნიუსი (584 000)

Ⴊიტვური; 0+2 ს; 69%

1 ლიტი=100 ცენტი

Ⴊიხტენშტეჲნი

Ⴊიხტენშტაჲნის Ⴑათავადო FL

160 კმ2; 32 200

Ⴅადუცი (5 100)

Ⴂერმანული; 0+1 ს; 46%

1 ფრანკი = 100 რაპენი

Ⴊჲუქსემბურგი

Ⴊჲუქსემბურგის Ⴃიდი Ⴑაჰერცოგო L

2 586 კმ2; 448 000

Ⴊჲუქსემბურგი (80 700)

Ⴊჲუქსემბურგული; 0+1 ს; 91,9%

1 ევრო (€) = 100 ცენტი

Ⴋაკედონია

Ⴋაკედონიის რესპუბლიკა MK

26 716 კმ2; 2 700 000

Ⴑკოპჲე (466 000)

Ⴋაკედონური; 0+1 ს; 59%

Ⴃინარი

Ⴋალტა

Ⴋალტა M

316 კმ2; 393 000

Ⴅალეტა (9 000)

Ⴋალტიური; 0+1 ს; 91,2%

1 ლირა = 100 ცენტი

Ⴋოლდოვა

Ⴋოლდოვის Ⴐესპუბლიკა MD

33 700 კმ2; 4 300 000

Ⴉიშინჲოვი (755 000)

Ⴐუმინული; 0+2 ს; 41%

1 ლეჲ = 100 ბანი

Ⴋონაკო

Ⴋონაკოს Ⴑათავადო MC

1,95 კმ2; 32 000

Ⴋონაკო (32 000)

Ⴔრანგული; 0+1 ს; 100%

1 ევრო (€) = 100 ცენტი

Ⴋონტენეგრო

Ⴋონტენეგრო MNE

13 812 კმ2; 626 000

Ⴎოდგორიცა (136 473)

Ⴋონტენეგრული; 0+1 ს; 61%

1 ევრო=100 ცენტი

Ⴌიდერლანდები

Ⴌიდერლანდების Ⴑამეფო NL

41 000 კმ2; 16 000 000

Ⴀმსტერდამი (724 000)

Ⴌიდერლანდური; 0+1 ს; 90%

1 ევრო (€) = 100 ცენტი

Ⴌორვეგია

Ⴌორვეგიის Ⴑამეფო N

323 877 კმ2; 4 500 000

Ⴍსლო (488 000)

Ⴌორვეგიული; 0+1 ს; 75%

1 კრონა = 100 ჲორე

Ⴎოლონეთი

Ⴎოლონეთის Ⴐესპუბლიკა PL

312 685 კმ2; 38 005 000

Ⴅარშავა (1 610 000)

Ⴎოლონური; 0+1 ს; 63%

1 ზლოტი = 100 გროში

Ⴎორტუგალია

Ⴎორტუგალის Ⴐესპუბლიკა P

91 982 კმ2; 10 000 000

Ⴊისაბონი (800 000)

Ⴎორტუგალიური; 0 ს; 66%

1 ევრო (€) = 100 ცენტი

Ⴐუმინეთი

Ⴐუმინეთის Ⴐესპუბლიკა RO

288 391 კმ2; 22 300 000

Ⴁუქარესტი (2 100 000)

Ⴐუმინული; 0+2 ს; 55%

1 ლეჲ = 100 ბანი

Ⴐუსეთი

Ⴐუსეთის Ⴔედერაცია RUS

17 000 000 კმ2; 143 800 000

Ⴋოსკოვი (8 530 000)

Ⴐუსული; 0+3 ს; 73%

1 რუბლი = 100 კაპიკი

Ⴑაბერძნეთი

Ⴁერძნული Ⴐესპუბლიკა GR

131 990 კმ2; 10 600 000

Ⴀთენი (800 000)

Ⴁერძნული; 0+1 ს; 60%

1 ევრო (€) = 100 ცენტი

Ⴑან–Ⴋარინო

Ⴑან–Ⴋარინოს Ⴐესპუბლიკა RSM

61,2 კმ2; 26 900

Ⴑან–Ⴋარინო (4 178)

Ⴈტალიური; 0+1 ს; 90%

1 ევრო (€) =100 ცენტი

Ⴑაფრანგეთი

Ⴔრანგული Ⴐესპუბლიკა F

543 965 კმ2; 61 230 000

Ⴎარიზი (9 300 000)

Ⴔრანგული; 0+1 ს; 76%

1 ევრო (€) =100 ცენტი

Ⴑერბეთი

Ⴐესპუბლიკა Ⴑერბეთი RS

88 361 კმ2; 7 186 862

Ⴁელგრადი (1 232 000)

Ⴑერბული; 0+1 ს; 56%

1 დინარი = 100 პარა

Ⴑლოვაკია

Ⴑლოვაკიის Ⴐესპუბლიკა SK

49 012 კმ2; 5 400 000

Ⴁრატისლავა (460 000)

Ⴑლოვაკური; 0+1 ს; 58%

1 კრონა = 100 ხალერი

Ⴑლოვენია

Ⴑლოვენიის Ⴐესპუბლიკა SLO

20 256 კმ2; 2 000 000

Ⴊჲუბლჲანა (323 000)

Ⴑლოვენური; 0+1 ს; 49%

1 ტოლარი=100 სტოტინკა

Ⴓკრაინა

Ⴓკრაინის Ⴐესპუბლიკა UA

603 700 კმ2; 48 700 000

Ⴉიევი (2 640 000)

Ⴓკრაინული; 0+2 ს; 68%

1 გრივნა = 100 კაპიკი

Ⴓნგრეთი

Ⴓნგრეთის Ⴐესპუბლიკა H

93 032 კმ2; 9 900 000

Ⴁუდაპეშტი (1 910 000)

Ⴓნგრული; 0+1 ს; 65%

Ⴔორინტი

Ⴔინეთი

Ⴔინეთის Ⴐესპუბლიკა FIN

337 032 კმ2; 5 200 000

Ⴠელსინკი (525 000)

Ⴔინური; 0+1 ს; 59%

1 ევრო (€) =100 ცენტი

Ⴘვედეთი

Ⴘვედეთის Ⴑამეფო S

449 964 კმ2; 8 800 000

Ⴑტოკჰოლმი (750 300)

Ⴘვედური; 0+1 ს; 83%

1 კრონა = 100 ჲორე

Ⴘვჲეცარია

Ⴘვჲეცარიის Ⴉონფედერაცია CH

41 293 კმ2; 7 321 000

Ⴁერნი (127 330)

Ⴂერმ., ფრანგ., იტალ., რეტორომ.; 0+1 ს; 70%

1 ფრანკი =100 რაპი

Ⴙეხეთი

Ⴙეხეთის Ⴐესპუბლიკა CZ

78 884 კმ2; 10 300 000

Ⴎრაღა (1 178 000)

Ⴙეხური; 0+1 ს; 67%

1 კრონა=100 ხალერი

Ⴞორვატია

Ⴞორვატიის Ⴐესპუბლიკა HR

56538 კმ2; 4 700 000

Ⴆაგრები (780 000)

Ⴞორვატული; 0+1 ს; 58%

1 კუნა = 100 ლიპა

Ⴀვტონომიური ერთეულები Ⴄვროპაში

Ⴂიბრალტარი

Ⴂიბრალტარი

6,5 კმ2; 31 300

Ⴈნგლისური; 0+1 ს; 100%

Ⴂირვანქა სტერლინგი

Ⴂრენლანდია

Ⴂრენლანდია

2 176 000 კმ2; 50 000

Ⴁოტხობი

Ⴃანიური; 0─3 ს.

1 კრონა = 100 ჲორე

Ⴔარერის კუნძულები

Ⴔარერის კუნძულები

1 399 კმ2; 46 000

Ⴒორსხავნი (15 287)

Ⴌორვეგიული; 0 ს; 32%

1 კრონა = 100 ჲორე

Ⴀზია

Ⴀზია — ქვეყნის მხარე, რომელიც Ⴄვროპასთან­თან ერ­თად ჰქმნის მატერიკ Ⴄვრაზიას. Ⴔარ­თო­ბი — 43,4 მლნ. კმ2. Ⴋოსახლეობა — 3,3 მრდ. ად. Ⴄკ­ვ­რის Ⴙრდი­ლო­ეთის Ⴗინულოვანი, Ⴜყნარი და Ⴈნ­დო­ეთის ოკე­ანეები და მათი ზღვე­ბი. Ⴀზიაში გან­ლა­გე­ბუ­ლია 43 სა­ხელ­მწიფო.

Ⴀვღანეთი

Ⴀვღანეთის Ⴈსლამური Ⴐესპუბლიკა AFG

652 090 კმ2; 23 300 000

Ⴕაბული (2 800 000)

Ⴎუშტუ, დარი; 0+4,5 ს; 22%

1 ავღანი =100 ფული

Ⴀზერბაჲჯანი

Ⴀზერბაჲჯანული Ⴐესპუბლიკა AZ

86 600 კმ2; 8 100 000

Ⴁაქო (1 700 000)

Ⴀზერბაჲჯანული; 0+4 ს., 52%

Ⴋანათი

Ⴀრაბეთის Ⴂაერთიანებული Ⴑაამიროები

Ⴀრაბეთის Ⴂაერთიანებული Ⴄმირატები UAE

83 600 კმ2; 2 700 000

Ⴀბუ Ⴃაბი (363 000)

Ⴀრაბული; 0+4 ს., 87%

1 დირხამი = 100 ფილსი

Ⴀღმოსავლეთი Ⴒიმორი

Ⴀღმოსავლეთ Ⴒიმორის Ⴂაერთიანებული Ⴐესპუბლიკა

15 470 კმ2; 779 000

Ⴃილი (60 200)

Ⴒეტუმური; 0+10 ს., 7,5%

1 რუპია = 100 სენი

Ⴁანგლადეში

Ⴁანგლადეშის Ⴑახალხო Ⴐესპუბლიკა BD

143 998 კმ2; 143 400 000

Ⴃაკა (11 000 000)

Ⴁენგალური; 0+6 ს., 26%

1 ტაკა = 100 პოჲსხა

Ⴁაჰრეჲნი

Ⴁაჰრეჲნის Ⴑამეფო BRN

694 კმ2; 663 000

Ⴋანამაა (140 000)

Ⴀრაბული; 0+3 ს., 92,5%

1 დინარი = 100 ფილსი

Ⴁრუნეჲ

Ⴁრუნეჲ Ⴃარუსალამი BRU

5 765 კმ2; 341 000

Ⴁანდარ Ⴑერი Ⴁეგავანი (46 000)

Ⴋალაური; 0+8 ს., 72,8%

1 დოლარი = 100 ცენტი

Ⴁჰუტანი

Ⴁჰუტანის Ⴑამეფო BHT

47 000 კმ2; 2 200 000

Ⴒხიმპხუ (30 000)

Ⴛონგ–კე; 0+6 ს., 7%

Ⴌგულტრუმი

Ⴄრაყი

Ⴄრაყი IRQ

438 317 კმ2; 24 200 000

Ⴁაღდადი (4 890 000)

Ⴀრაბული; 0+3 ს., 67%

1 დინარი = 100 ფილსი

Ⴅჲეტნამი

Ⴅჲეტნამის Ⴐესპუბლიკა VN

331 689 კმ2; 80 200 000

Ⴠანოჲ (4 890 000)

Ⴅეტნამური; 0+8 ს., 25%

1 დონი = 100 ქსუ

Ⴇურქეთი

Ⴇურქეთის Ⴐესპუბლიკა TR

774 815 კმ2; 68 600 000

Ⴀნკარა (2 700 000)

Ⴇურქული; 0+2 ს., 66%

1 ლირა = 100 ყურუში

Ⴇურქმენეთი

Ⴇურქმენისტანი TKM

491 200 კმ2; 5 169 000

Ⴀშხაბადი (712 000)

Ⴇურქმენული; 0+5 ს., 50%

1 მანათი = 100 თენგე

Ⴈნდოეთი

Ⴈნდოეთის Ⴐესპუბლიკა IND

3 029 000 კმ2; 1 004 000 000

Ⴃელი (9 800 000)

Ⴠინდი; 0+5,5 ს., 28%

1 რუპია = 100 პაისე

Ⴈნდონეზია

Ⴈნდონეზიის Ⴐესპუბლიკა RI

1 910 000 კმ2; 217 500 000

Ⴟაკარტა (12 000 000)

Ⴈნდონეზიური; 0+7 ს., 42%

1 რუპიაჰი = 100 სენი

Ⴈრანი

Ⴈრანის Ⴈსლამური Ⴐესპუბლიკა IR

1 630 000 კმ2; 72 400 000

Ⴇეჲრანი (6 750 000)

Ⴑპარსული; 0+3,5 ს., 65%

1 რიალი =100 თუმანი

Ⴈსრაელი

Ⴈსრაელის Ⴑახელმწიფო IL

20 056 კმ2; 6 300 000

Ⴈერუსალიმი (657 500)

Ⴈვრითი; 0+2 ს., 92%

1 შექელი = 100 აგოროტი

Ⴉამბოჯა

Ⴉამბოჯის Ⴑამეფო K

181 035 კმ2; 13 800 000

Ⴎნომ Ⴎენი (920 000)

Ⴉხმერული; 0+7 ს., 18%

1 რიელი = 100 სენი

Ⴉატარი

Ⴉატარის Ⴑახელმწიფო Q

11 000 კმ2; 584 000

Ⴃოჰა (240 000)

Ⴀრაბული; 0+3 ს., 92,9%

1 რიალი = 100 დირჰამი

Ⴉორეა (სამხრეთი)

Ⴉორეის Ⴐესპუბლიკა ROK

99 275 კმ2; 47 400 000

Ⴑეული (11 600 000)

Ⴉორეული; 0+9 ს., 83%

1 ვონი = 100 ხონი

Ⴉორეა (ჩრდილოეთი)

Ⴉორეის Ⴑახალხო Ⴃემოკრატიული Ⴐესპუბლიკა DVRK

120 538 კმ2; 22 600 000

Ⴎხენჲანი (2 400 000)

Ⴉორეული; 0+9 ს., 61%

1 ვონი = 100 ხონი

Ⴊაოსი

Ⴊაოსის Ⴑახალხო Ⴃემოკრატიული Ⴐესპუბლიკა LAO

236 800 კმ2; 5 500 000

Ⴅჲენტჲანი (434 000)

Ⴊაოსური; 0 +7 ს., 20%

1 დონი = 100 ქსუ

Ⴊიბანი

Ⴊიბანის Ⴐესპუბლიკა RL

10 400 კმ2; 3 600 000

Ⴁეჲრუთი (1 100 000)

Ⴀრაბული; 0 +2 ს., 90%

1 გირვანქა = 100 პიასტრი

Ⴋალაჲზია

Ⴋალაჲზია MAL

329 758 კმ2; 23 000 000

Ⴉუალა Ⴊუმპური (1 297 000)

Ⴋალაური; 0 +8 ს., 58%

1 რუპიაჰი = 100 სენი

Ⴋალდივი

Ⴋალდივის Ⴐესპუბლიკა MV

298 კმ2; 309 000

Ⴋალე (74 000)

Ⴃივეჰი; 0 +5 ს., 28%

1 რუფიჲა = 100 ლაარი

Ⴋჲანმა

Ⴋჲანმას Ⴉავშირი MYA

676 578 კმ2; 49 000 000

Ⴐანგუნი (3 870 000)

Ⴁირმანული; 0 +6,5 ს., 28%

1 კჲატი = 100 პჲასი

Ⴋონღოლეთი

Ⴋონღოლეთი MNG

1 570 000 კმ2; 2 600 000

Ⴓლან Ⴁატორი (770 000)

Ⴋონღოლური; 0 +8 ს., 57%

1 ტუგრიკი = 100 მონგო

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.