12+
Ⴀდრექრისტიანული ქართული წარწერები

Бесплатный фрагмент - Ⴀდრექრისტიანული ქართული წარწერები

4—5 სს.

Объем: 174 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Ⴜინასიტყვაობა

Ⴜინამდებარე წიგნში დახარისხებულია მე-4–5 სს. შესრულებული ადრექრისტიანული ლაპიდარული წარწერები. Ⴄს არის წარწერები არქიტექტურულ ძეგლებზე Ⴀღმოსავლეთ და Ⴑამხრეთ Ⴑაქართველოში და აგრეთვე Ⴜმინდა Ⴋიწაზე მე-5 ს. არსებულ ორ ქართულ მონასტერში.

Ⴒექსტი გამართულია მთავრული ასოებით, რომლებითაც იწყება წერტილის შემდეგ ახალი წინადადება და აგრეთვე პირადი და საკუთარი სახელები. Ⴄს წესი მოქმედებს სხვა ევროპულ დამწერლობებში და ქართულშიც ფართოდ იყო ხმარებაში მე–19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე.

Ⴃავათის სტელა (367 წ.)


Ⴌეკრესის წარწერა №9
(370–380 წწ.)
Ⴓრბნისის Ⴑიონი, 5 ს. 1 ნახ

Ⴑაამშენებლო წარწერა Ⴉონსტანტისა და მამა Ⴋიქაელისა (5 ს. 1 ნახ.


Ⴁოლნისის Ⴑიონი

Ⴃავით ეპისკოპოსის საამშენებლო წარწერა (494 წ.)Ⴁოლნისის Ⴑიონი

Ⴋოსახსენებელი ამშენებლისა და ხელოსნების (494 წ.)


Ⴁოლნისის Ⴑიონი

Ⴋოსახსენებელი ხელოსნების (კარის შემბმელების) Ⴔარნავაზისა და Ⴀზარუხტის (494 წ.)Ⴆემო Ⴌიქოზი. Ⴖვთაების ეკლესია

Ⴋოსახსენებელი ამშენებელ Ⴆაქარია ეპისკოპოსისა (5 ს.)Ⴀკაურთას ეკლესია

Ⴔრაგმენტი საამშენებლო წარწერისა (5 ს.)

Ⴁოლნისის Ⴑიონი

Ⴋოსახსენებელი Ⴅარდან ნახპეტის (494 წ.)Ⴁოლნისის Ⴑიონი

Ⴋოსახსენებელი Ⴅარდან ნახპეტის (494 წ.)Ⴁოლნისის Ⴑიონი

Ⴌახპეტის მოსახსენებელი (5 ს.)Ⴁოლნისის Ⴑიონი

Ⴔრაგმენტი 1 (5 ს.)Ⴁოლნისის Ⴑიონი

Ⴔრაგმენტი 2 (5 ს.)Ⴁოლნისის Ⴑიონი

Ⴔრაგმენტი 3 (5 ს.)


Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.