12+
Các dân tộc Nam Á

Các dân tộc Nam Á

Ngôn ngữ, Di cư, Hải quan

Объем: 58 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее
О книгеотзывыОглавлениеУ этой книги нет оглавленияУ этой книги нет бесплатного отрывкаЧитать фрагмент

аннотация

Cuốn sách kể về ngôn ngữ, dân tộc, các phong trào di cư của các dân tộc Nam Á, về cách cộng đồng Nam Á phát sinh, về sự hình thành tín ngưỡng, phong tục, nghi lễ, nghi lễ. Nhiều nguồn lịch sử và dân tộc học của các thời điểm khác nhau có liên quan. Ngữ pháp ngắn gọn của một số ngôn ngữ Nam Á được cung cấp.
Книга публикуется в авторской орфографии и пунктуации

Подробная информация

Объем: 58 стр.

Дата выпуска: 30 января 2020 г.

Возрастное ограничение: 12+

В магазинах: WildberriesЛитРесWildberries digitalOzon

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

ISBN: 978-5-4498-1636-8

отзывы

У этой книги ещё нет отзывов, оставьте свой отзыв первым!

Оцените книгу

Издай свою книгу

Создай свою книгу с Rideró бесплатно прямо сейчас. Это просто, как раз, два, три!

Создать книгу бесплатно