12+
Các dân tộc Nam Á

Объем: 58 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

аннотация

Cuốn sách kể về ngôn ngữ, dân tộc, các phong trào di cư của các dân tộc Nam Á, về cách cộng đồng Nam Á phát sinh, về sự hình thành tín ngưỡng, phong tục, nghi lễ, nghi lễ. Nhiều nguồn lịch sử và dân tộc học của các thời điểm khác nhau có liên quan. Ngữ pháp ngắn gọn của một số ngôn ngữ Nam Á được cung cấp.

Автор

Andrey Tikhomirov
Editors: Andrey Tikhomirov, writer-publicist, Galina Tikhomirova, candidate of biological Sciences, associate Professor.

Подробная информация

Объем: 58 стр.

Дата выпуска: 30 января 2020 г.

Возрастное ограничение: 12+

В магазинах: wildberriesOzonЛитРесAliExpress

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

ISBN: 978-5-4498-1636-8

отзывы

У этой книги ещё нет отзывов, оставьте свой отзыв первым!

Оцените книгу

Издай свою книгу

Создай свою книгу с Rideró бесплатно прямо сейчас. Это просто, как раз, два, три!

Создать книгу бесплатно