электронная
140
печатная A5
274
12+
Các dân tộc Nam Á

Các dân tộc Nam Á

Ngôn ngữ, Di cư, Hải quan


Объем:
58 стр.
Возрастное ограничение:
12+
ISBN:
978-5-4498-1636-8
электронная
от 140
печатная A5
от 274

О книге

Cuốn sách kể về ngôn ngữ, dân tộc, các phong trào di cư của các dân tộc Nam Á, về cách cộng đồng Nam Á phát sinh, về sự hình thành tín ngưỡng, phong tục, nghi lễ, nghi lễ. Nhiều nguồn lịch sử và dân tộc học của các thời điểm khác nhau có liên quan. Ngữ pháp ngắn gọn của một số ngôn ngữ Nam Á được cung cấp.

Книга публикуется в авторской орфографии и пунктуации

Отзывы

У этой книги ещё нет отзывов, оставьте свой отзыв первым!

Автор

Andrey Tikhomirov
Andrey Tikhomirov, nhà sử học, nhà văn.