12+
Baltu tautas

Бесплатный фрагмент - Baltu tautas

Indoeiropiešu migrācija

Объем: 56 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Baltu kopienas veidošanās

Baltu tautas (baltiešu, baltiešu) sāk veidoties aptuveni 1. tūkstošgades beigās pirms mūsu ēras, pēc atkāpšanās no slāvu-baltu kopienas, pirms tam tās bija daļa no senajiem indoeiropiešiem, kas izveidojās Lielajā stepē — no Urālu dienvidu daļas līdz Melnajai jūrai. Visticamāk, vārds “Baltija, Baltija” cēlies no vārda “balts” — latviešu balti, lietuviešu balti. Kā zinātnisku terminu to 1845. gadā termina Leto-lietuvieši vietā ierosināja vācu valodnieks Georgs Neselmans, Kēnigsbergas universitātes profesors.

Senatnē krāsas apzīmēja ne tikai krāsu, bet arī abstraktus jēdzienus. Un tagad izteicieni “sarkanā meitene”, “sarkanais kvadrāts” nozīmē “skaista meitene”, “skaists kvadrāts”. Protams, tautu nosaukumos ir krāsu skaidrojumi ar drēbju krāsu, cilvēku matu vai acu krāsu. Piemēram, baltkrievu vārds (no “Baltās Krievijas”), salīdzinot ar terminu “Melnā Krievija”, kas 13. gs. noteiktā Rietumu Baltkrievijas teritorijas daļa, kuru iepriekš bija sagrābuši Lietuvas prinči, nozīmē “brīvu” Krieviju. Jēdziens “balts”, tas ir, “gaisma” (svēts, serbu valodā — “gaisma” — svēts, gaisma; bulgāru valodā — “svēts” — pasaule, Visums; Svētie vai Svetovit — seno slāvu dievs) veido jēdzienu “brīvs” no tumsas. Jēdziens “melnais” senatnē nozīmēja atkarības, apspiešanas stāvokli, kas bija pretējs jēdzienam “balts”. Iespējams, ka nosaukums “Baltā Krievija” nostiprinājās 13. gadsimtā. ārpus tām mūsdienu Baltkrievijas vietām, kuras nebija iekarojuši mongoļu tatāri un kuras nebija Lietuvas prinču pakļautībā. Salīdziniet. Melnādainie cilvēki — krievu avotos 14.-17. Gadsimtā. termiņš, pēc kura tika iecelti melnzemnieki; par melnajiem tika dēvēti arī visi posadodu iedzīvotāji, kuri maksāja valsts nodokļus atšķirībā no “baltajiem cilvēkiem”, kuri, kaut arī dzīvoja posadā, bija atkarīgi no laicīgajiem un garīgajiem feodālajiem kungiem un nemaksāja nodokļus valstij. Melnās zemes ir termins krievu avotos no 14. līdz 17. gadsimtam, kas apzīmēja zemes, kas bija feodālās valsts īpašums un kuras izmantoja zemnieku un pilsētu kopienas. Melnās zemes iebilst pret laicīgo un garīgo feodālo valdnieku “balto” valdību, kuriem bija nodokļu un tiesas imunitātes privilēģijas.

Latvieši (pašvārds — latviešu), iespējams, vārds cēlies no latgaliešu ciltīm. Latgalieši [pašvārds — latgali (tātad Latgale), veckrievi — lidojoši] — viena no seno latviešu ciltīm, kas kopā ar citām etniskajām grupām kļuva par latviešu tautības sastāvdaļu. Latgalieši okupēja teritoriju uz ziemeļiem no Daugavas un robežojās ar zemgali dienvidrietumos, ar lībiešiem un estiem ziemeļos un ar austrumu slāvu ciltīm austrumos.

Lietuvieši (pašvārds — lietuviai), iespējams, nosaukums cēlies no senā nosaukuma Neman (Nemunas) — Leyta vai Lieta, kas savukārt atgriežas pie lietuviešu darbības vārda litus — lai plūst.

Baltu (baltu) valodās ietilpst mūsdienu latviešu, lietuviešu, kā arī izmirušās: prūšu, yatvyazh, kuršu, sīriešu un dažas citas bija senā radniecībā ar slāvu valodām. Baltija (baltu ciltis) apmetās 1. gadu tūkstotī AD, teritorija no Baltijas dienvidrietumiem līdz Dņepras augštecei un Okas upes baseinam (stumbri), 1.-2. Gadu tūkstošu mijā kļuva par vecās krievu tautības daļu. Rietumbalti (Zemait, Zemgale, Kuršu, Latgale) ir mūsdienu latviešu un lietuviešu senči.

Prūši — baltu cilšu grupa (lat. Pruzzi, Prutheni), kas saistīta ar slāviem, pieminēta no 9. gadsimta. Boruse — rotaļīgi prūšiem, Borussia — sievietes attēls kā Prūsijas simbols, vēlu vēlu. Ruthenia — Krievija. Latīņu valodā “krievs” ir Rossicus vai Russicus.

1. tūkstošgades sākumā A.D. senās baltu ciltis sāk atšķirties, tiek izveidotas Pralatysk un pralit kopienas. Un no 5. līdz 7. gadsimtam. Tiek veidotas topošo latviešu un lietuviešu cilšu apvienības. 5. — 6. gadsimtā latviešu senči sāka aktīvi virzīties uz ziemeļiem, okupējot teritorijas, kuras iepriekš apdzīvoja baltu-somu ciltis. Sākotnēji letti (topošie latvieši) bija tikai viena no Austrumbaltiju ciltīm. Kopā ar viņiem Latviju apdzīvoja zemgali, ciemati un kurši, kā arī lībiešu apvienotie baltu cilvēki. Visas šīs ciltis lībiski pamazām asimilēja, un latviešu valodas izloksnēs viņu valodas atstāja pēdas. Mūsdienu lietuviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimes baltu grupai kopā ar mūsdienu latviešu valodu, mirušo veco prūšu un javatvu valodu.

Mūsdienu arheoloģiskie pētījumi pierāda, ka indoeiropiešu dzimtene ir Dienvidu Urālu reģions, kur viņi veidojās kā vienota valodu grupa.

Sabiedrības tiek veidotas, pirmkārt, uz kopīgas izcelsmes pamata — dzemdībām, un, palielinoties tirgojamo produktu apjomam, veidojas liela ģimenes kopiena, kas sastāv no plēves, t.i. vairākas ģintis. Tad kaimiņu kopiena cilts formā, nākamais solis — cilšu savienība, kas savukārt noved pie tautas veidošanās, pēc tam — valsts. Bet jebkurai kopienai ir nepieciešama arī interešu kopiena, šajā gadījumā metalurgu un viņu izstrādājumu aizsardzība. Tātad bija seno metalurgu apmetnes, un jo īpaši Dienvidu Urālu arkaimu kultūra. Līdzīgas apmetnes tika atrastas Eiropā, Vācijā pie Drēzdenes un Leipcigas, kā arī Austrijā un Slovākijā, kas jaunākas par 7 tūkstošiem gadu. Pēc dabas resursu beigām apdzīvotās vietas “noslēdzās”, grāvji tika aizpildīti, un mājokļu paliekas tika nodedzinātas.

Pilsētu valsts ir nosacīts nosaukums teritorijai Dienvidu Urālos, kuras ietvaros tika atrastas vidējās bronzas laikmeta (apmēram 2000. g. Pirms mūsu ēras) senās pilsētas un nocietinātās apmetnes Sintaša kultūrā.

Apmetnes tika atklātas 70. — 80. XX gadsimts. Viens no pirmajiem atrastajiem arheoloģiskajiem kompleksiem bija sena apmetne Sintashty upē (Tobolas pieteka), kuras dēļ pati apmetne tika nosaukta pēc Dienvidu Urālu upes. Drīz pēc citu pilsētu atklāšanas arheologi sāka lietot terminu “Sintashta kultūra”. Šī “valsts” atrodas Čeļabinskas reģionā, Orenburgas reģionā, Baškortostānā un Kazahstānas ziemeļos. Pilsētas atrodas teritorijā ar 350 km diametru.

Visas apdzīvotās vietas vieno līdzīga veida struktūra, pilsētas infrastruktūras organizācija, celtniecības materiāli un pastāvēšanas laiks. Kā arī tā pati topogrāfiskā loģika. Nocietinājumi ir skaidri redzami aerofotogrāfijās. Pēc 4000 gadiem pilsētu skeleti skaidri parādās uz dabiskās ainavas fona, uzartiem laukiem. Parādās inženieru prasmes, kuri projektēja un izveidoja šādas sistēmu pilsētas. Pašas pilsētas bija vispiemērotākās dzīvei. Pirmkārt, tie nodrošināja aizsardzību no ārējiem ienaidniekiem, un, otrkārt, pilsētās tika izveidotas telpas amatnieku, seglinieku, podnieku un metalurgu dzīvībai un darbam. Pilsētu iekšienē ir vētras kanalizācija, kas izvada ūdeni no apmetnes. Netālu no pilsētām tika organizētas apbedījumu vietas, uzceltas dzīvnieku aizgaldi. Visas nocietinātās apmetnes tika veiktas trīs dažādās formās: apaļas (8—9 gab.); ovāls (apmēram 5); taisnstūrveida (apmēram 11). Termins “valsts” attiecīgi raksturo šo pilsētu atrašanās vietu. Papildus tam, ka visas nocietinātās apmetnes tika uzceltas kompaktā teritorijā vienlaikus, tādā pašā stilā un izmantojot tos pašus inženiertehniskos risinājumus, līdzīgus materiālus, redzamas arī citas vienojošās īpašības.

Seno laikmetu plašajā stepes teritorijā uz rietumiem no Urāliem dzīvoja tā dēvēto Srubnajas ciltis un uz austrumiem no Andronovo kultūras, pēdējās aptverot reģionu no Urāliem līdz Altajajai un Jeņisejai. Andronovīti, kas runāja vienā no senās Irānas valodas dialektiem (indoeiropiešu grupa), audzēja liellopus un mazus liellopus, zirgus, nodarbojās ar makšķerēšanu. Urālu dienvidu daļā ir konstatētas arī palieņu lauksaimniecības pēdas. Andronovo sabiedrība tika uzskatīta par diezgan atpalikušu un arhaisku, par ko it īpaši liecina viņu apbedījumu nabadzība. Kapavietā kopā ar mirušo viņi parasti ievietoja keramiku, bronzas rotas, retāk darbarīkus un ieročus.

Pēc Videvdat teiktā (pirmā Avesta grāmata, senās Irānas reliģijas svēto grāmatu kolekcija, sava veida Irānas Vēdu turpinājums), seno irāņu senču mājas ir Airyanem Vaejah (Avest. Airyanem Vaejah, “Aryan space”). Šī valsts tiek raksturota kā bezgalīgs līdzenums, caur kuru plūst skaistā Daitya (Vahvi-Datiya) upe.

Indoeiropiešu ciltis pārcēlās no austrumiem uz rietumiem un, gluži kā sniegs, kas krita no kalna, viņi aizslaucīja visu savu ceļu, uzņemot tos, kas pievienojās viņu ciltīm. Viņu senču mājas, kur viņi veidojās kā vienota valodu grupa, bija Melnās jūras reģiona — Dienvidu Urālu — stepes.

Avestā dievs Ahura Mazda (ārkārtīgi zinošs priesteris) iesaka leģendārajam seno arijiešu (indoeiropiešu) nevainojamajam bezvainīgajam karalim Yime izveidot milzu žogu — Varu, un tur šim žogam ielieciet “visu tēviņu un mātīšu sēklas, kas ir lielākās uz šīs zemes, un visu ģinšu sēklas. liellopi un visu augu sēklas. Un darīt visu pa pāriem, kamēr cilvēki ir Varā … " Leģendārā Vara sastāvēja no 3 apļiem, kas bija noslēgti viens otram. No galējiem tika veiktas 9 ejas, no vidus — 6, no iekšējās — 3. Un šajā teritorijā, kas norobežota no ļauna vēja, Yima uzcēla 18 ielas un izveidoja logu virs augšas — kaut ko līdzīgu dūmvadu skurstenim. Kalšanas patrons slāvu pagānu panteonā bija kalēja dievs Svarogs (sanskritā. “Svarga” — debesis). Svarogas attēls ir tuvu grieķu Hephaestus un Prometheus

Saule — Jā-Dievs — slāvu mitoloģijā tika uzskatīta par Svarogas dēlu. Seno slāvu dievs Dazhdbog — laimes nesējs, visticamāk, simbolizē lietu, piemēram, slovāku dažď (lasīt “dazhd”) — lietus. “Vējš pūš” ir cilvēka, kurš pūš no mutes, analoģija. “Akls lietus” nozīmē, ka līst un saule spīd, un tāpēc izrādās, ka lietus it kā “neredz” un iet tur, kur spīd saule. Kristiešu tautas kalendārā Svarogs pārvērtās par svētajiem Kozmas un Demjanas kalēju un laulību aizbildņiem. Dievu klātbūtne — kalšanas aizbildņi — norāda uz to senatni. Ar vārdu “Svarog” idiomatiski ir līdzīgs vārds “Swastika” (Skt.) — krusts ar galiem, kas saliekti taisnā leņķī, kas ir viens no vecākajiem rotājuma motīviem, kas atrodams starp Indijas, Ķīnas, Japānas tautām, kur svastikas zīmei bija arī reliģiska nozīme. Salīdziniet arī slāvu vārdus “pavārs”, “metināšana”. Urālu-Altaja posmos kalšana jau ir sasniegusi ievērojamu attīstību ziemeļrietumu ziemeļu skitu cilšu vidū (7. — 4. Gadsimtā pirms mūsu ēras), kā arī sarmatiešu un slāvu vidū, kas pazīstami 4. — 6. Gadsimtā. zem skudru nosaukuma. 10—11 gadsimtos. dzelzs un tērauda izstrādājumi Krievijā bija plaši izplatīti, un tiem bija dažādi pielietojumi. Senie metalurgi parasti koncentrēja viņu rokās gan dzelzs kausēšanu no purva rūdas, gan tā saukto dzelzs “vārīšanu”, gan dažādu dzelzs izstrādājumu ražošanu, kā arī vara, alvas, sudraba un zelta kalšanu, it īpaši rotaslietās. Tika izmantota pavarda, kurā purva rūdas pļavas no augšas un apakšas bija pārklātas ar oglēm, kuras aizdedzināja un sasildīja līdz vajadzīgajai temperatūrai. Izkausētais dzelzs iztecēja pavarda apakšā un veidoja viskozu masu (kriti). Kalējs to paņēma ar knaiblēm un pēc tam izstrādājumu sasniedza vēlamajā formā, sitot to uz laktas, izsitot sārņus no virsmas un samazinot metāla porainību. Dzelzs attīstība noveda pie ievērojama attīstības lēciena. Turklāt seno indoeiropiešu dzīvotnē praktiski nebija alvas un vara, kā arī to bronzas sakausējumu, tie tika ievesti no citām teritorijām. Dzelzsrūdas bija izplatītākas nekā varš un alva, dzelzsrūdas lielos daudzumos mikroorganismu ietekmē veidojās purvos un stāvošās ūdenstilpēs. Un seno indoeiropiešu izplatības zonu precīzi raksturoja ezeru un mitrāju pārpilnība. Atšķirībā no vara un alvas, senatnē dzelzi ieguva visur no brūnās dzelzsrūdas, ezera, purva un citām rūdām. Dzelzs metalurģijas plašas izmantošanas priekšnoteikums bija neapstrādāta siera procesa izmantošana, kurā dzelzs atdalīšana no rūdas tika sasniegta 900 grādu temperatūrā, bet dzelzi kausēja tikai 1530 grādu temperatūrā, lai iegūtu dzelzi ar neapstrādāta dzelzs metodi, rūda tika sasmalcināta, apdedzināta virs atklātas uguns un pēc tam bedrēs vai nelieli māla perēkļi, kur tika uzlikta kokogles un pūtis gaiss, atjaunots dzelzs. Krāsas apakšā izveidojies kliedziens (salīdziniet Krišnu no sanskrita, lit. — “tumšs, melns”, viens no godātajiem dieviem hinduismā). — poraina, mīklaina un stipri piesārņota dzelzs gabaliņš, kas pēc tam bija pakļauts atkārtotai karstai kalšanai. Kliedzošais dzelzs bija ievērojams ar tā maigumu, bet jau senatnē tika atklāta metode cietāka metāla iegūšanai, sacietējot dzelzs izstrādājumiem vai tos cementējot, tas ir, kalcinējot kaulu oglēs karbonizācijas nolūkā. Kalšanas krāsns dzelzs ieguvei siera gatavošanas procesā bija sekla bedre zemē, kurai ar māla caurulēm tika padots gaiss no plēšām, ko novērojam senās Arkaimas, Kintanas, Goloringa un citu ciematu rekonstrukcijās. Pēc tam šīs būvniecības shēmas sāka uzskatīt par svētām, un tās tika reproducētas dažādās krustveida formās, ieskaitot svastikas veidā, primitīvā domnika izskatījās kā cilindriskas struktūras, kas izgatavotas no akmeņiem vai māla, sašaurinātas uz augšu, līdz ar to parādījās svastika — krusts ar galiem, kas saliekti taisnā leņķī. No apakšas tika izvietoti kanāli, kur tika ievietotas māla sprauslu caurules, tiem tika piestiprinātas ādas kažokādas, ar viņu palīdzību gaiss tika iesūknēts krāsnī. Šie zīmējumi atgādināja dažāda veida krustus, kas vēlāk tika dievināti hinduismā, budismā un kristietībā.

Ziemeļindijas pilsēta Varanasi (nosaukums Var tiek minēts pilsētas vārdā, parādījās ap 7. gadsimtu pirms mūsu ēras), pazīstama arī kā Benares, joprojām ir hinduistu svētceļojumu vieta, tur notiek arī mirušo masveida kremēšana. Ticīgo līķi tiek sadedzināti redzamā vietā. Senatnē tas notika arī varās: priesteri ar ragiem uz galvas un ar spārniem aiz muguras sadedzināja mirušos — tas ir elles prototips. Paši mirušie to vēlējās, jo tika uzskatīts, ka ar uguni viņi tūlīt nonāks debesīs pie dieviem.

Vecākās Vēdu un Avesta grāmatas (salīdziniet: krievu vārds “ziņa”) faktiski ir primārais pamats lielākajai daļai šodien pastāvošo reliģiju. Avesta getu vecākā daļa tiek saukta arī par (Ghats) — kalni Indijas Hindustānas pussalā (rietumu un austrumu geti), kā arī vecais krievu vārds “ghat” — grīdas no apaļkokiem izgatavoti caurbraukšanai, cauri purvam, purvam. Ghati — krastmalas pakāpieni Varanasi, nolaižoties Gangā, tur tiek sadedzināti mirušo ķermeņi. Visiem šiem vārdiem ir viena izcelsme.

Krusts tika cienīts pirmskristiešu kultos. Viņa attēli tika atklāti arheoloģisko izrakumu laikā dažādās zemeslodes daļās, it īpaši Dienvidamerikā un Jaunzēlandē. Tika noteikts, ka viņš kalpoja kā citu tautu pielūgšanas objekts kā uguns simbols, ko sākotnēji ieguva, berzējot divus sakrustotus nūjas — saules un mūžīgās dzīves simbolu. Jau senatnē, lai samazinātu metalurgu kušanas temperatūru, viņi sāka izmantot fluorītus (fluora paraugam, fluorīti ir dažādās krāsās: violets, dzeltens, zaļš, reti bezkrāsains) un varēja saņemt tēraudu 1100–1200 grādu temperatūrā, nevis 1530–1700 grādos, kas ļāva tērauda ražošanas laikā tērēt mazāk degvielas (koksnes vai ogles), iegūstot ļoti izturīgus dzelzs izstrādājumus.

Kā vēsta “Pagājušo gadu stāsts”, Kijevu nodibināja brāļi Kijs, Šeks un Horebs un viņu māsa Lībija. Kuyavia ir vēsturisks reģions Polijā, Notets upes augštecē un Vislas upes vidusdaļā, 1. tūkstošgadē Kuyavia galvenais iedzīvotāju skaits bija kuyavians, no tiem reģiona nosaukums, Kuyavia ir viena no Rietumu slāvu cilšu grupām, kas iesaistītas poļu tautības veidošanā. Cuiabia vai Kuyavia — Kijevas pilsētas nosaukums X gadsimta arābu avotos (Ceyhani un citi). Vaigs ir čehu (čehu. Čech, salīdziniet “līdaku” ar slovāku. Šťuka, lasiet “līdaka”), leģendārā čehu senča. Khoriv ir Horvat (horvātu. “Horvat”, poļu. “Horvath”), leģendārais horvātu sencis, “baltie horvāti”, kas sākotnēji dzīvoja Dņestras augšpusē. Lībeds (ukraiņu: “Lebed”, baltkrievu. “Lebed”, poļu. “Łabędź”, čehu. “Labuť”) ir vēsturisks reģions mūsdienu Ukrainas dienvidaustrumos, kur, iespējams, sieviete, kurai bija totēmisks nosaukums Lebed, vadīja slāvu ciltis, šī joma ir pieminēta Ungārijas eposos.

“Melnā jaunība”: kas ir tās bedres, kuras izrādījās eiropiešu senči. MASKAVA, 1. jūlijs — RIA Novosti, Tatjana Pičugina. Mūsdienu zinātnieki ir pārrakstījuši Eiropas tautu fonu. Seno DNS analīze parādīja, ka visi tie ir ģenētiski pusgraudu ganāmpulki, kas pirms pieciem tūkstošiem gadu nāca no Krievijas dienvidu stepēs. Par lielāko iebrukumu Eiropā — RIA Novosti materiālā. Ratiņi, ko velk vērši, čīkst un iestrēdzis mālā. Filca vagons kļuva slapjš, tā iekšpusē bija mitrs. Tuvumā, turoties pie šahtām, atrodas vīrieši un sievietes ar bērniem. Kad satumsīs, viņi nometīs, un no rīta viņi atkal dosies prom. Viņiem jāatrod jauna ganība lopiem. Tajā pašā vietā liela cilts nebaro. Rietumos ir daudz līdzenumu ar sulīgu zāli, ezeru pilns ar zivīm. Lauksaimnieki var apmainīt graudus, audumus, rotaslietas. Jaunpienācējiem ir ar ko tirgot: viņi nav slikti kalēji, podnieki un kaulu kokgriezēji. Ziemā, kad ir mazāk darba, viņi izveidos jaunu vīriešu komandējumus un nosūtīs viņus izpētīt jaunas zemes. Varbūt tieši tā migrēja senie Kaspijas jūras un Melnās jūras reģiona stepes iedzīvotāji. Viņi necēla pilsētas un apdzīvotas vietas, viņi neuzarēja zemi. Bet viņi zināja, kā no cietajiem koka gabaliem izspiest riteņus, izgatavot ratiņus. Galu galā, lai ganītu aitu, vēršu un zirgu saimes, lai vadītu viņus dažādās ganībās, ir nepieciešami transporta līdzekļi. Jātnieki vēl nezināja, kā jāt, nebija rakstiskas valodas.

Pirmie rakstiskie cilšu pieminējumi, kas dzīvo teritorijās, kas robežojas ar Venēcijas (tagad Baltijas) jūras dienvidu krastu, ir atrodami romiešu vēsturnieka Publius Kornēlija Tacituse (98) esejā “Par vāciešu izcelsmi un Vācijas atrašanās vietu”, kur tos sauc par Estias (latīņu aestiorum gentes) Igauņu un baltu ciltis sauca par estām (aestui, aestii) igauņu un baltu ciltis, pēc tam — skandināvi. Tiek uzskatīts, ka šis nosaukums cēlies no baltu valodām, kas nozīmēja “iedzīvotājus pie ūdens”. Turklāt Herodots piemin Boudina cilvēkus, kuri dzīvoja Donas augšdaļā starp Volgu un Dņepru. Vēlāk šīs estiešu ciltis tika aprakstītas ar atšķirīgiem nosaukumiem romiešu-ostrogotu vēsturnieka Kassiodora, gotikas vēsturnieka Jordāna, anglosakšu ceļotāja Vulfstāna, Ziemeļvācijas hronista, arhibīskapa Ādama Brēmena rakstos.

Līdz 4.-2. Gadu tūkstotim pirms mūsu ēras e. Zvejnieku un mednieku neolītās vietas mūsdienu Lietuvas un Latvijas teritorijā pieder. Iedzīvotāji dzīvoja pa klanu grupām, kas atrodas mātes klana stadijā. 2. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras e. Latvijas teritorijā parādījās ciltis, kas pārzina liellopu audzēšanu un lauksaimniecību. Visticamāk, tie bija baltu cilšu senči, kuri šeit pārcēlās no vairāk dienvidu reģioniem, savukārt vietējie iedzīvotāji toreiz sastāvēja no somugru cilšu senčiem. Citplanētiešiem raksturīgi apbedījumi bez nabassaites keramikas, kaujas akmens asis un lolojumdzīvnieku kaulu paliekas. Turpmāka liellopu audzēšanas attīstība šajā laikmetā noveda pie tēvu klana pievienošanas. 1. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. e. Vasaras lietuviešu (baltu) ciltis izceļas no daudzām citām baltu ciltis. Šī laikmeta pieminekļi ir apbedījumu pilskalni un senās apmetnes. Apmēram 5 collas BC h. parādās pirmie dzelzs izstrādājumi. Tomēr vietējo dzelzsrūdu attīstība sākās tikai mūsu ēras pirmajos gadsimtos. 1. gadsimta AD pusē e. Lietuvas teritorijā bija cilšu apvienības (емemites, aukshtayts, yatvyagi). Materiālā kultūra šajā laikā sasniedza ievērojamu attīstību, par ko liecina neskaitāmās izrakumu laikā atrastās bronzas, dzelzs, sudraba un citas lietas. Lietuviešu ciltis uzturēja ciešas tirdzniecības attiecības ar slāviem.

Pēc arheoloģiskajiem datiem, vecākās senās apmetnes Latvijas teritorijā — “pilskalns” — tika uzceltas ar sasmalcinātām koka ēkām un apņemtas ar piketa žogu vai baļķu sienu. Gadsimtiem ilgi pastāvēja tautas zemnieku koka arhitektūra, pēc veida un formas līdzīga lietuviešu, slāvu un karēliešu cilšu tautas arhitektūrai (sasmalcinātas ēkas, pārklātas ar salmiem un jostas rozi).

Vecākais Lietuvas arhitektūras tips ir tā dēvētās Numas — taisnstūra plāna koka korpuss un celtniecības ēka ar četrslīpju jumta jumtu. Liela interese ir par stendiem, kurus bieži rotā ar sava veida grebumu. Vecākie akmens arhitektūras pieminekļi — pilis, cietokšņi — pieder 14. gadsimtam. Viņu mirstīgās atliekas tiek saglabātas pilsētās. Kauņa, Viļņa, Traķi uc Pieaugot pilsētām, attīstījās dzīvojamo un reliģisko ēku akmens arhitektūra. 15—16 gadsimtos. baznīcas tika uzceltas gotikā. stils (baznīcas Zapiskis netālu no Kauņas, Bernardinsky un Anna Viļņā, Kauņas Perkunas nama pieraksts utt.) tika saglabātas.

Bronzas laikmetā un agrā dzelzs laikmetā liellopu audzēšana un lauksaimniecība tika tālāk attīstīta (2. — 1. gadu tūkstoša beigās pirms mūsu ēras). Iedzīvotāju skaits pieaug skaitliski. Baltijas valstu austrumos izveidojās Rietumu somu, bet dienvidos — baltu ciltis. Latvijas ziemeļos līdz tam pieder akmens pilskalni ar apbedījumiem, dienvidrietumos — pilskalni ar sadedzinātām urnām, bet teritorijas dienvidu daļā — pilskalni ar masu kapiem, no kuriem raksturīgākā ir apbedījumu vieta Rēzenē (Daugavas upes krastos). Izrakumos tika atklāti vairāk nekā 300 dažādu laiku apbedījumi. Parādījās pirmās nocietinātās apmetnes (Klandju-kalna apmetne, arī Daugavas krastos), kas norāda uz cilšu sadursmēm. Mūsdienu Latvijas dienvidrietumos ir veikti arheoloģiski izrakumi tādām augsnes apbedījumu vietām kā Mazkatuži, kas pieder pie kuršu vai cāļu senčiem. Latvijas vidējā un austrumu teritorijā atrodas lielvārži ar latgaliešu un zemgaļu senču kopīgiem apbedījumiem. Lavijas ziemeļdaļā atrodas akmens kapsētas ar akmens žogiem, kas pieder Livonijas-igauņu cilšu senčiem (kapsēta Saulieshi). Viņu kultūrā latgalieši bija tuvi senajiem prūšiem un lietuviešiem, kā arī kaimiņu slāviem. Arheoloģisko pētījumu materiāli liecina, ka kopš 1. tūkstošgades sākuma pirms mūsu ēras. e. Latgalieši nodarbojās ar lauksaimniecību, kā arī liellopu audzēšanu, medībām un makšķerēšanu. 11–12 gadsimtos. viņiem bija trīskāršs lauks.

Senatnē paleolīta laikos līdzīgas kultūras pastāvēja Altajajā, Ziemeļkaukāzā, Sibīrijā, Urālu pakājē (uz Chusovaya upes, pēc vienas versijas, Zarathustra dzimtene), Irtysh upe un citi. Senā savdabīgā paleolīta kultūra, kuras pēdas tika atrastas visā Ziemeļāzijā., radās kaut kur Āzijas centrā, visticamāk, Mongolijas ziemeļdaļā, kur visvairāk tiek atrastas tās atliekas, un pēc tam izplatījās no turienes uz dienvidaustrumiem līdz Dzeltenai upei, uz ziemeļiem līdz Jakutijai un rietumiem līdz Urāliem, un augšpusē Yam Irtysh. Ir iedomājams, ka citas grupas, iespējams, pat apsteidzot tās Baikāla ezera krastos Solutrēnas beigās un Madlēnas laika sākumā, virzījās uz seno Āzijas cilšu virzienā, kuras pakāpeniski progresēja atsevišķās grupās no austrumiem uz rietumiem.

Baltijas tautas zināja par bronzas un dzelzs izmantošanu pirms mūsu ēras sākuma. Bet metāliem viņu ikdienas dzīvē vēl nav bijusi liela loma. Kaut arī izrakumu laikā viņi atrod atsevišķus no bronzas un dzelzs izgatavotus instrumentus un veidnes bronzas liešanai, vairums instrumentu joprojām bija izgatavoti no akmens, kaula un koka. Primitīvas metāla lietas galvenokārt nāca no dienvidrietumu un vidējā Dņepru ciltīm. Tās bija bronzas un dzelzs asis, bronzas šķēpgalvas, dzelzs sirpjveida naži. Lauksaimniecība joprojām nebija pietiekami attīstīta. Galvenais iztikas avots bija liellopu audzēšana, kas jau bija aizēnojusi medības, makšķerēšanu un dzīvnieku aizbēgšanu. Pirmkārt, ja ir vajadzīgas ganības liellopiem, Baltijas valstu iedzīvotāji pirmās tūkstošgades beigās don. e. apguvis tikai upju ielejas. Šeit arheologi atrod apbedījumu pilskalnus, kas izgatavoti no akmens un zemes, virs apbedījumu urnām, kas atrodas vairākos līmeņos vai akmens kastēs, kas stāv uz zemes. Šajos pilskalnos tika aprakti tā paša klana locekļi. Visas klanu kopienas dzīvoja apmetnēs, ko ieskauj māla vaļņi un baļķu žogi. Mājokļi ar austiem zariem un ar māla segumu pārklātām apaļajām sienām un konusiem jumtiem, kas turēti uz stabiem, tika novietoti vaļņa ieskautā telpā, kurai bija paredzēts kalpot kā aizsardzībai sadursmēs starp klaniem un ciltīm, kas radās liellopu un ganību īpašumā.

Pirmajos mūsu ēras gadsimtos attēls pilnībā mainās. Īpaši strauja ir Dienvidlatvijas un Lietuvas cilšu attīstība, kuras tiek iesaistītas tirdzniecībā ar Romas impēriju un slāviem, kuri dzīvoja gar Dņepras un Vislas krastiem. Romiešu tirgotāji staigāja pa viņu teritoriju, pērkot Baltijas dzintaru, kas Itālijā un provincēs bija ļoti pieprasīts. Daugava savienoja Baltijas valstis ar Dņepras slāviem. Viņas baseinā atrodami romiešu metāli un rotaslietas, romiešu monētas, emaljēti priekšmeti no Vidējā Dņepru. Tajā pašā laikā palielinās dzelzs imports un vienlaikus vietējo dzelzs — purvu rūdu pārstrāde. Dzelzs izstrādājumi izspiež kaulu un akmeni. Parādās kalēju speciālisti. Kalēja kapavietā tika atrasti viņa darbarīki — knaibles, āmurs, kalts. Koka apstrādei jau tika izmantots dzelzs stiprinājums.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.