электронная
400
печатная A5
541
6+
Антична література

Бесплатный фрагмент - Антична література

Объем:
14 стр.
Возрастное ограничение:
6+
ISBN:
978-5-0051-4585-7
электронная
от 400
печатная A5
от 541

МАТЕРІАЛ ДО ПІДГОТОВКИ

Читаємо все!

Виписуємо те, що виокремлено синім, та під словом «Узагальнення». Завдання для самостійного виконання виокремлені червоним.

Назви тем пишемо обов’язково!

Урок №1

НАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДАВНЬОГРЕЦЬКОГО СВІТУ

Ми розпочинаємо курс світової літератури саме з Стародавньої Греції. Чому? Якщо ми уважно простежимо розвиток літератури, мистецтва, філософії, ми побачимо, що своїми коренями всі ці галузи сприйняття людиною світу та його віддзеркалення сягають часів античності. Отже, перше: що таке античність? Античність (від латинського antiquus — давній) — культура Стародавньої Греції та Стародавнього Риму від її виникнення (кінець 3 тисячоліття до нашої ери) до падіння Римської імперії (5 століття нашої ери).

Грецька народність представлена чотирма племінними групами: ахейці, дорійці, іонійці, еолійці. Кожна з них мала свої відмінності у звичаях та релігійних поглядах. Але всі вони говорили однією мовою з незначними діалектними відмінностями та чітко усвідомлювали свою належність до однієї народності та однієї цивілізації. Давні греки називали себе еллінами, це їх «самоназва». На межі третього — другого тисячоліть протогрецькі (πρῶτος (протос) — давньогрецькою мовою перший) племена з’являються на Балканському півострові. Це були ахейці, найбільш давня племінна грецька група. Вони почали переселятися з півночі Балканського півострова на південь та на острови. Цей рух тривав до XII — XI століть. Доеллінське (корінне) населення Греції — пелазги. Це люди зовсім іншого племені і іншої мови. Пелазгеотіада — первісно область на сході Фессалії у північній Греції. Пізніше ця назва поширилася, охоплюючи все населення доеллінської Греції і навіть Італії. Міфологічний родоначальник пелазгов — Пелазг, пов’язаний з Аркадією або з Аргосом. Перед навалою північних племен пелазги тікали в гори, на острови, за море чи ставали невільниками.

Греки у давнину заселяли так званий Егейський регіон. Це Балканський півострів, острова Егейського моря, узбережжя Малої Азії, яку вони називали Анатолією (ἀνατολή (анатоле) — схід). У процесі колонізації у VIII — VI ст. греки засвоїли території Південної Італії, Сицилії (вони отримали назву Великої Греції), а також узбережжя Чорного моря. Поняття «Давня Греція» — умовне, воно прийняте у науці. Насправді ніякої єдиної грецької держави не було: був ряд дрібних державних утворень на початку з монархічним, а потім і з республіканським улаштуванням зі своїми центрами та приєднаними до них територіями. Пізніше вони перетворилися на поліси (міста). Наведемо приклади давньогрецьких областей та центральних міст-полисів у них: Аттика, центр — Афіни; Беотія — Фіви; Лаконія — Спарта; Арголіда — Аргос та Мікени, Фессалія — Фарсал, Фокіда — Дельфи, Аркадія — Мантінея та багато інших. Давні греки називали себе еллінами, ахейцями, данаями. Елліни — це спільна для всіх давніх греків їх самоназва.

Декілька слів про періодизацію давньогрецької історії та культури

Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
электронная
от 400
печатная A5
от 541