Ⴘოთა Ⴐუსთაველი

Об авторе

Ⴘოთა Ⴐუსთაველი, მე-12 საუკუნის Ⴃიდი ქართველი პოეტი და მოაზროვნე, შუასაუკუნეების მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენელი.