Об авторе

Ыр арнадым тамгаларды тегиздеп. Бөбөктөргө жаттап алып жүрсүн-деп. Же болбосо дос курдаш курбулар, Балалыкты эстеп жүрсүн-деп…