Сейид Али

Книги автора

Об авторе

Seyid Əli Seyid Müseyib oğlu Hüseynov (Mirzadə) 1929-cu ildə Laçın rayonunun Əliqulu kəndində anadan olmuşdur. 4 noyabr 2019-cu ildə Sumqayıt şəhərində vəfat etmişdir. Bu kiçik kitabda Seyid Əli Hüsenovun 1992-2017-ci illərdə Laçın həsrəti ilə yazdığı şeirlər toplanmışdır.