электронная
280
печатная A5
490
6+
Sabiedrība ar ierobežoto atbildību «Maxima Latvija»

Бесплатный фрагмент - Sabiedrība ar ierobežoto atbildību «Maxima Latvija»

Prakses parskāts


Объем:
51 стр.
Возрастное ограничение:
6+
ISBN:
978-5-4485-3132-3
электронная
от 280
печатная A5
от 490

Ievads

Mācību prakse ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt mācību procesā apgūtās teorētiskās zināšanas, pilnībā iepazīties ar rūpniecības komercdarbinieka darba organizāciju un palīdzēt sagatavoties kvalifikācijas eksāmenam.

Kvalifikācijas prakses uzdevums bija iegūt praktiskās iemaņas strādājot veikala dažādās komerciālās struktūrvienībās — iepirkšanas un preču realizācijas daļā, noliktavā, grāmatvedībā, kā arī iepazīties ar tirgus izpētes metodēm un to pielietojumu.

Lai sasniegtu kvalifikācijas prakses mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:

• ievākt un atlasīt informāciju par SIA» Maxima Latvija», lai varētu iepazīties un raksturot uzņēmumu kopumā, tā darbību un vēsturi;

• izanalizēt uzņēmuma organizatorisko struktūru, lai novērtētu darbinieku un vadības saikni, informācijas apriti uzņēmumā, kā arī darbu sadales efektivitāti;

• iepazīties ar datu apstrādi un dokumentu plūsmu uzņēmuma darbībā;

• izanalizēt uzņēmuma realizācijas cenu veidošanu;

• apgūt grāmatvedības darbu veikšanu, atskaišu sastādīšanu un pārbaudīšanu;

• apgūt moderno tehnoloģiju pielietošanu informācijas ieguvē un apstrādē.

Par prakses vietu izvēlējos veikalu tīklu, SIA «Maxima Latvija», kas ir liels daudzprofilu uzņēmums ar 20 gadu darbības pieredzi. Uzņēmums nodarbojas ar ikdienas vajadzības preču un pakalpojumu apmierināšanu.

1. SIA «Maxima Latvija» vispārējs apraksts

Uzņēmumu MAXIMA GROUP UAB vada kompānija UAB VILNAUS PREKYBA, kurai pieder arī: aptieku tīkls EUROAPOTHECA UAB, uzņēmumi, kas nodarbojas ar tirdzniecības centru vadību un attīstību AKROPOLIS GRUPĖ UAB, tāpat arī VYA UAB.

MAXIMA GROUP UAB vada mazumtirdzniecības uzņēmumus MAXIMA LT UAB, MAXIMA Latvija SIA, MAXIMA Eesti OÜ, MAXIMA BULGARIA EOOD, celtniecības, apdares materiālu un sadzīves priekšmetu tirdzniecības tīklu ERMITAŽAS, loģistikas uzņēmumu MAXIMA LOGISTIKA UAB, uzņēmumu, kas sniedz pakalpojumus namu apsaimniekošanā un iekārtošanā Baltservis UAB, tāpat vairākus citus uzņēmumus, kas darbojas nekustamā īpašuma jomā.

Reālu darbību kā patronējošs uzņēmums MAXIMA GROUP UAB sāka 2008.gada sākumā. Kompānija MAXIMA GROUP tika nodibināta centralizācijas gaitā, lai iespējami efektīvāk vadītu mazumtirdzniecības darbu ne tikai Lietuvā, bet arī ārpus tās robežām. 2008.gadā uzņēmuma apgrozījums pārsniedza 10 miljardus litu. Uzņēmumu MAXIMA GROUP UAB vada ģenerāldirektors Mindaugs Bagdonavičs.


MAXIMA GROUP UAB struktūra

SIA «Maxima Latvija» faktiski ir akciju uzņēmums, jo lielākais akcionārs ir akciju sabiedrības valdes priekšsēdētājs Gintaras Jasinskas.

2. Organizatoriskā struktūra

Uzņēmums SIA «Maxima Latvija» ir akciju sabiedrība. Tā kā SIA «Maxima Latvija» ir liels uzņēmums, tās akciju turētāju loks ir liels. Akciju sabiedrības valdes priekšsēdētājs faktiski ir arī lielākais uzņēmuma akcionārs.

SIA «Maxima Latvija» organizācijas struktūras veidošanas modelis ir Uzvedības modelis. Tā pamatā ir cilvēku uzvedības teorijas principi, ieskaitot neformālās savstarpējās attiecības, kā arī motivēšanas metodes. Darba organizēšanas procesā lielā mērā tiek ņemts katra darbinieka viedoklis, līdz ar to katrs apzinas sevi kā līdzdalībnieku kopīgā darbā, kas nav mazsvarīgi. Plaši tiek lietoti darbinieku motivēšanas paņēmieni, kas veicina darba efektivitātes paaugstināšanos.

SIA «Maxima Latvija» organizācijas struktūra veidojas atbilstoši saimnieciskas darbības modelim. Kā lielu minusu SIA «Maxima Latvija» organizācijas struktūrai var minēt piemēru, ka lēmumi par konkrētu produkciju, ražošanas procesa korekcijām tiek pieņemti lēni, tas ir, tiem ir jāiziet caur vairākiem vadības slāņiem, kā tas bieži mēdz notikt lielos uzņēmumos. Uzņēmumā atsevišķi, bet ciešā mijiedarbībā darbojas trīs nozares: maizes un konditorejas izstrādājumu ražošana, kulinārijas ražošana un mazumtirdzniecības veikali. Tākā visas darbības notiek zem viena jumta, tas ļauj maksimāli efektīvi izmantot esošos darba un materialos resursus, kā arī reducēt kopējās izmaksas un padarīt uzņemuma piedāvajumu daudzveidīgāku. Par cik ražošanas un pārējo nozaru vadīšanā nodarbinatas vienas un tās pašas personas, tad lēmumi par darba organizāciju, ražošanas procesiem, korekcijam, produktu izstrādi tiek pieņemti maksimali ātri, jo tiem nav jāiziet caur vairākiem vadības slāņiem, kā tas bieži mēdz notikt lielos uzņēmumos. Tas neapšaubāmi palielina uzņēmuma darbības efektivitāti. Šajā modelī ir gan savi trūkumi, piemēram nepietiekama objektivitate, jo lēmuma pieņemšanas procesā piedalās tikai paris cilvēku.

SIA «Maxima Latvija» organizācijas struktūra-shēma

Uzņēmuma vadītājs, vecākais finanšu konsultants — strādā pie tā, lai palielinātu pakalpojumu, produkcijas pārdošanas apjomus, kā arī nosaka un nostiprina sava uzņēmuma pozīcijas tirgū un attīsta efektīvu taktiku, lai uzņēmums attīstītos un nostiprinātos tirgū. Tikai ar uzņēmuma vadītāja parakstu apliecinās visi līgumi, rīkojumi un visi dokumenti uzņēmumā. Uzņēmuma vadītājs slēdz pirkuma — pārdevuma līgumus ar firmām, risina problēmas uzņēmumā, piemēram, finanšu problēmas, personāla problēmas, kā arī pats komplektē personāla sastāvu. Visus lēmumus uzņēmumā pieņem tā vadītājs.

Uzņēmuma vadītājs nosaka un noformulē uzņēmuma pamatdarbības virzienu, plāno, koordinē uzņēmuma darbību kopumā, nosaka konkrētus uzdevumus, vada ikdienas darījumus, pārstāv uzņēmuma darījumus ar citiem uzņēmumiem, iestādēm, kontrolē izdevumus, nodrošina materiālu un citu nepieciešamo resursu apgādes plānošanu un racionālu izmantošanu, kontrolē personālu, tā pienākumu izpildi, analizē un novērtē uzņēmuma darbību.

Grāmatvedis — veic klientu grāmatvedību pakalpojumu darbības. Tāpat grāmatvedības pārziņa ir uzņēmuma nodokļu aprēķināšana un maksājumu veikšana. Grāmatvedības mērķis ir efektīva finanšu līdzekļu sadales mehānisma izveidošana un uzņēmuma finanšu uzskaites sistēmas ieviešana un darbības nodrošināšana. Grāmatvedis arī aprēķina algas darbiniekiem, seko līdzi patērētajiem līdzekļiem, aprēķina uzņēmuma peļņu vai zaudējumus — dod uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu. Grāmatvedis plāno un nosaka grāmatvedības kontroli un citus darba aspektus, kā arī konsultē šajos jautājumos klientu uzņēmumu vadītājus, gatavo finanšu dokumentus apstiprināšanai pirms iesniegšanas vadībai, juridiskām un citām personām,, kontrolē pārskatus, grāmatas, orderus. Sagatavo atskaites kontrolējošam iestādēm, Valts statistikas pārvaldei.

Projektu vadītāji — veic visas darbības, kas saistītas ar sev uzticēto projektu virzību un attīstību. Organizē sadarbību ar piegādātājiem un klientiem. Galvenā orientācija uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu. Veic marketinga pētījumus un pēc vajadzības koriģē projekta virzību.

Uzņēmumā grāmatvedības pakalpojumi tiek sniegti pamatojoties uz uzņēmuma līgumu starp prakses uzņēmumu un klientu — pakalpojumu saņēmēju. Pēc līguma noslēgšanas uzņēmuma vadītāja firmas apkalpošanu nodod uzņēmumā strādājošam grāmatvedim, kuru iepazīstina ar klienta saimnieciskās darbības veidu.

2.1. Organizācijas iekšējās un ārējās vides analīze

SIA «Maxima Latvija» kā biznesa stratēģijas veidu darbībai tirgū ir izvēlējusies konkurētspējīgas priekšrocības izmantošanu, sasniedzot maksimāli augstu kvalitāti. Uzņēmumā ir noteikts augsts kvalitātes standarts, tiek izmantotas dabiskas vietējās izejvielas, savas darbības laikā iemantota laba reputācija, sakārtoti ražošanas procesi un iekšējās procedūras.

SIA «Maxima Latvija» jaunievedumus ir izvirzījusi kā svarīgu konkurētspējīgu priekšrocību. Laiku pa laikam uzņēmums izstrādā un tirgū ievieš jaunus produktus, veido jaunus dizainus, periodiski veic akciju piedāvājumus. Kā vienu no šādiem jaunievedumiem, turklāt veiksmīgiem, var minēt Dižklaipa rupjmaizi (no piegadātāja A/S Roga — Agro).

Veikalam pie ceptuves atrodas arī sava tirgotava. Jāpiemin, ka pircēju skaits pastāvīgi pieaug, kas liecina par uzņēmuma produkcijas augsto kvalitāti, popularitāti un pieaugošo atpazīstamību.


SIA «Maxima Latvija» SWOT analīze: galvenās uzņēmuma stiprās un vājās puses un ārējās vides iespējas un draudi.

2.2. Stratēģiskie virzieni 2011. — 2013. gadam

1. Konkurētspēja (cena, sortiments, preču un apkalpošanas kvalitāte, ērtums, reputācija/tēls)

1.1. Tirgus daļas palielināšana

Mums ir jānostiprina mūsu pozīcijas Latvijas mazumtirdzniecības tirgū. Mums jāturpina strādāt tā, lai gan jau esošie, gan jaunie klienti bieži apmeklētu mūsu veikalus, kur mēs nemitīgi apmierinātu viņu ikdienas vajadzības. Mēs tieksimies uz to, arī turpmāk piedāvājot vislabāko sortimentu, cenas un kvalitātes attiecību, atjauninot veikalus un mēreni paplašinoties, tādējādi saglabājot savas kvalitatīvās priekšrocības.

1.2. Veikalu formātu kvalitatīvās atjaunināšanas koncepcijas ieviešana

Mainās klientu apkārtējā vide, vajadzības un cerības. Mēs izvirzām sev daudz augstākas prasības un veidojam jaunu, kvalitatīvu veikala formātu. MAXIMA cenšas ieviest mūsdienīgas tirdzniecības idejas, piedāvājot saviem klientiem atjauninātus veikalus, bet darbiniekiem — ērtas darba vietas.

1.3. Svaigu pārtikas produktu koncepcijas ieviešana

Svaigu pārtikas produktu kvalitāte vienmēr ir bijusi un ir viens no svarīgākajiem rādītājiem, uz kuriem pamatojoties, klients novērtē mūsu veikalus. Mēs uzlabojam procesu svaigu pārtikas produktu piegādei klientiem, saīsinot ceļu no ražotnes līdz klientam, saglabājot svaigumu un par prioritāti nosakot kvalitāti.

1.4. MAXIMA reputācijas uzlabošana uzņēmumā un sabiedrībā

Laba uzņēmuma reputācija ir viena no tā svarīgākajām vērtībām. Esot vienam no lielākajiem uzņēmumiem un darba devējiem Latvijā, mums ir jārūpējas par to. Mēs cenšamies uzlabot uzņēmuma reputāciju, graujot iesīkstējušos stereotipus, aizspriedumus un konsekventi rīkojoties kā caurskatāms uzņēmums, kas apmierina klientu vajadzības, taisnīgi izturas pret saviem darbiniekiem un partneriem.

1.5. Klientu vajadzību noskaidrošana un šo zināšanu izmantošana uzņēmējdarbībā

Nemitīga klientu uzvedības analīze un viņu vajadzību izpēte ļauj mums attīstīt un pilnveidot visu mūsu darbību tā, lai vēl labāk apmierinātu klientu ikdienas vajadzības un saglabātu līderpozīcijas tirgū. Jaunas tehnoloģijas, ilgos gados uzkrātā pieredze un saņemtās prognozes, kuras apliecina dati, mudina mūs pārskatīt un pilnveidot visus mūsu darbības procesus.

1.6. Preču kvalitātes sistēmas ieviešana

MAXIMA LV uzdevums ir ieviest MAXIMA Grupė izveidoto kvalitātes sistēmu, kas garantēs to, ka mēs pārdodam tikai kvalitatīvas preces un piedāvājam kvalitatīvus pakalpojumus.


2. Rentabilitātes saglabāšana ilgtermiņā

Darboties, attīstīties un pilnveidoties spēj tikai rentabls uzņēmums. Rentabla darbība visiem uzņēmuma darbiniekiem nodrošina darba vietas un laikā samaksātu darba algu, ļauj uzņēmumam augt, pilnveidoties un ieviest novitātes. Ikviens darbinieks — no krāvēja, kasiera līdz vadībai — ar savu teicamo ikdienas darbu un pienākumu izpildi veic savu tiešo ieguldījumu labajos uzņēmuma rādītājos.

3. Darbinieku attīstīšana

Profesionāli un lojāli darbinieki ir mūsu veiksmes pamats. Mums jāvelta pietiekama uzmanība, laiks un nauda darbinieku un vadītāju attīstīšanas ilgtermiņa programmai, ietverot darbinieku apmācību, viņu attīstīšanu darba vietā, karjeras plānošanu, sadarbības kultūras ieviešanu u.tml.

4. Iekšējās komunikācijas attīstīšana

Lieliska iekšējā komunikācija ietaupa laiku, samazina neziņu, paātrina un vienkāršo darbu. Pienācīga nepieciešamā informācija un izpratne, kādēļ viens vai otrs darbs ir nozīmīgs un nepieciešams, uzlabo darbinieku iesaistīšanos, darbības efektivitāti un pastiprina komandas izjūtu. Mums ir jāveido tādi iekšējie informācijas nodošanas līdzekļi un procesi, kas ļautu mums to sasniegt. Īpaši nozīmīga loma iekšējā komunikācijā ir visu līmeņu vadītājiem, tādēļ mēs ceram uz aktīvu viņu iesaistīšanos un iniciatīvu.

3. Veikto darbu apraksts

3.1. Iepazīšanās ar uzņēmumu struktūru un darbu

Visus savus pienākumus es pildīju prakses vadītājas Svetlanas Zavjalovas uzraudzībā.

Prakses laikā esmu veicis šādas darbības:

Iepazinos ar uzņēmuma struktūru un darba drošības un aizsardzības sistēmu;

Iepazinos ar grāmatvedības darbu organizāciju;

Iepazinos ar pirmdokumentiem;

Iepazinos ar materiālu uzskaites sistēmu;

Strādāju ar grāmatvedības uzskaites sistēmu;

Piedalījos produkta iegādē un realizēšanā;

Pētīju uzņēmuma cenu veidošanu.

Pirmās prakses dienās es iepazinos ar:

Darba kolektīvu;

Uzņēmuma struktūru;

Uzņēmuma iekšējas kārtības noteikumiem;

Darba drošības noteikumiem uzņēmumā;

Savu darba vietu;

Saviem pienākumiem.

3.2. Darba aizsardzības sistēmas organizēšana

Svetlana Zavjalova mani iepazīstināja ar darba drošības un darba aizsardzības pamatprincipiem. Tika veikta:

Darba drošības instruktāža;

Darba aizsardzības instruktāža.

Esmu apguvis, ka sakarā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem darba devējam ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu, kurā ietilpst:

Darba vides riska novērtēšana;

Darba vides iekšēja uzraudzība.

Darba aizsardzības prasības darba vietās:

Ar 01.01.2010. stājas spēkā MK noteikumi Nr. 359 «Darba aizsardzības prasības darba vietās», kas nosaka nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasības darba vietās. Šie noteikumi nosaka vispārējās drošības prasības darba telpās:

Elektroietaisēm;

Evakuācijas ceļiem un izejām;

Darba telpu iekārtojumam un aprīkojumam;

Vēdināšanas;

Apgaismojuma un mikroklimata parametriem;

Higiēnas un atpūtas telpām.

Kā arī darba devēja pienākums, lai nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darba vietās.

Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
электронная
от 280
печатная A5
от 490