электронная
200
печатная A5
492
18+
Ditektiv miġnun

Бесплатный фрагмент - Ditektiv miġnun

Ditektiv divertenti

Объем:
280 стр.
Возрастное ограничение:
18+
ISBN:
978-5-4498-0361-0
электронная
от 200
печатная A5
от 492

18+

Книга предназначена
для читателей старше 18 лет

KAŻ №1

Imnieħer
1 TA «APULAZ

Hello

Imxi immedjatament għad-deskrizzjoni tal-parteċipanti ewlenin fl-avvenimenti proposti minni f’din it-taqsima tal-każijiet.

L-ewwel wieħed fuq il-lista huwa Ġeneral Maġġuri Ottila Aligadzhievich Klop. Minn dawk kollha ta ’madwaru, huwa ma kellux tkabbir standard — disgħa u disgħin u disa’ ċentimetri.

Int tistaqsi: «Imma kif ġie ammess fil-gradi tal-gwardjani tal-ordni, wara kollox, wara metru u nofs dawn ma jiġux aċċettati fl-armata, u mingħajr l-armata ma jiġux aċċettati… Imma hu — każ speċjali: il-ġenituri tiegħu kienu, b’mod iktar preċiż, ommu u n-nannu tagħha, li servewh minflok missieru, ċittadini ordinarji tal-Federazzjoni Russa, bl-għeruq primarjament Lhud. Huwa biss li ommu, darba fl-aħħar millennju, meta d-dinja kienet għadha ma tużax kompjuters kullimkien u l-Unjoni Sovjetika l-Kbira, issieħbet b’mod volontarju fil-gradi ta ’l-ordnijiet internazzjonalisti, li d-dmir tagħhom kien li jnaddaf il-morda wara li tbattal it-tinda. U dan ġara f’xi pajjiż Afrikan u t-tribujiet tal-qedem tal-pygmies tal-Afrika Ċentrali li rriżulta li kienu morda, li waħda minnhom, jew aħjar il-mexxej innifsu, huwa l-Anzjan il-Kbir, mija u għoxrin elf sena mill-kalendarju tiegħu huwa antik, u peress li sħabu tibilgħu (mietu) żmien ilu, għalhekk, dawk li ftakru fit-twelid tiegħu ma kinux u kien kapaċi jsostni li ommu hija x-Xemx, u li missieru huwa l-Qamar, eċċ. eċċ.. M’għandniex xi ngħidu, l-omm futura ta «Ottila ma emminx f’din il-fairy, iżda ma offendietx, hi biss tbissem u ssentiet mal-Great Old-Timer tal-Irġiel tad-Dinja kollha. Wara li, wara li rċivew it-togħma tal-mexxej, huma kienu delizzjużi jitħajru eżotiċi: għajnejn tal-bizon moqli fiż-zalza tat-tewm, bajd affumikat ta ’iljunfant bis-salamun taċ-ċikkulata, borscht tad-demm frisk tal-paramediku frisk mitluf Ivan Kozimovich lejlet u meraq tal-frott Coca fit-tielet... B’mod ġenerali, l-omm tqila qajmet u allura ħajjitha ma baqgħetx ta ’interess partikolari.

U skond il-leġislazzjoni tat-tribù Pygmy, l-għoli medju ta ’suldat u gwardjan ta’ l-ordni kien ta ’l-anqas tmenin ċentimetru u mhux aktar minn metru ħames ħames ċentimetri u nofs, ovvjament, huwa ttieħed għand il-pulizija tagħhom u mibgħut bl-iskambju ta’ l-esperjenza lejn ir-Russja. Allura baqa ’fis-servizz: irċieva residenza permanenti, bħal kull ħaddiem mistieden, u peress li kien ċittadin tal-Federazzjoni Russa fl-istess ħin, ħadd ma seta’ jiddeportih. Fil-qosor, kollox hu possibbli f’pajjiżna, speċjalment għall-flus. Imma kellu jgħaddi minn taħriġ militari ma ’missieru fit-tribù u jimla l-iljunfant fuq l-eżami. Dan intqal fid-dokument ippreżentat fil-post tat-talba, li kien imnaddaf fuq iż-żaqq ta «Ottila u approvat mill-UNESCO. M’għandniex xi ngħidu, dokument ieħor ġie mehmuż miegħu, għalkemm mhux uffiċjalment, kien qisu mitt dollaru. U aktar minn hekk fid-dokument prinċipali ġie indikat li huwa serva fil-grad ta ’general armata tad-diviżjoni tat-tramuntana-nofsinhar tat-tribù msejħa Nakatika Ui Buka. M’għandniex xi ngħidu, dan it-titlu ngħata lilu minħabba missieru għal ħajtu, speċjalment minħabba li t-tribù tagħhom kienet elenkata fil-forzi tan-NU.

Iż-żagħżugħ Ottila kiseb l-esperjenza li ġejja fis-servizz tat-tribù, b’mod aktar preċiż, għadda l-eżamijiet f ': archery, jitfa’ tomahawk, «jitilgħu l-bagolli» tat-tluq, li ppermettilu jitla “, kemm fuq il-livell vertikali kif ukoll bil-kaboċċi. Huwa jista ’wkoll jitfa’ żewġ saqajn fuq widnejn tiegħu jew ta „ħaddieħor u, waqt li jżomm mal-art fuq iż-żewġ idejn, jista’ jiżfen żfin tal-vit, jagħmel trippla ta ’somersault’ il fuq, ġenb, ’il quddiem, lura, u mingħajr ma jmissu l-art. Huwa tgħallem jtaffi qtates, klieb u annimali oħra tal-gdim u devour, inklużi nemus, bedbugs, qamel u orsijiet grizzly.

Wara li Ottila ntbagħat fuq talba tiegħu stess u minħabba l-mard ta ’ommu, huwa ntbagħat lill-Ministeru għall-Affarijiet Interni bħala skrivan — adjutant ta’ Marshall, li qatt ma kien ra f’għajnejh, imma sema ’biss il-vuċi tiegħu fuq ir-radju u telefon speċjali. Wara t-tnejn u tletin sena, huwa ġie trasferit fir-raħal ta «Sokolov Ruchey, fir-Reġjun ta’ Leningrad, u f’San Pietruburgu, il-ferrovija ta «Lyuban, minħabba qtugħ fl-apparat amministrattiv.

Huma allokawh għarix, li qabel kienet skola vokazzjonali. L-ewwel nofs tal-għarix okkupat il-fond għall-akkomodazzjoni, u t-tieni kien maħsub bħala punt qawwi.

U mbagħad Ottila Aligadzhievich tiltaqa ’fl-uffiċċju tagħha u tikteb rapport ta’ kull tlett xhur, u mbagħad immedjatament. Huwa bil-għaġla, jagħmel żbalji, iħawwad kliem bil-lingwi, u kien jaf tużżana minnhom, inklużi: Franċiż, tribali indiġeni, ħames lingwi Sovjetiċi differenti, Latin, Russu mitkellem, letteratura Russa, fenya Russa, Russa bla dar, lingwa interrogatriċi u oħrajn.

Huwa jikteb, jikteb, u allura t-tifel ta ’għaxar snin jidħol fl-uffiċċju tiegħu:

— Missier? — modestament tfal mitluba l-iben Izya tal-mija u tletin ċentimetru għaxar snin.

— X’inhu, ibni? — mingħajr ma qajjem rasu, wieġeb id-disgħin disa «ċentimetru ta’ missier Ottil.

— Papà..? — Izya eżita. Missieri kien għadu qed jikteb.

— … sew, titkellem?! staqsa l-missier.

— Papà, ħares il-kaxxa hawn, huh?!

— U xiex?

— Xi kliem mhux ċar għalija hemmhekk…

Ottila ħares lil binha bħal missier li, mingħajr ma tbaxxi rasu, qabad saqajh fuq siġġu speċjali bil-binarji tat-turġien fuq ir-riġlejn tal-ġenb, qam, dawwar u poġġa bilqiegħda fuq il-mejda. Huwa affettivament ħares lejn ibnu permezz tal-ħġiġiet, ħallih isfel fuq il-ponta ta ’mnieħru u talab, iħares lejn l-għajnejn ta’ ibnu u ma rafax rasu, li għamilha rasu u l-għonqha kienet mdgħajfa. Huwa ħares lejn kulħadd minn isfel għal fuq. Huwa wkoll kiser il-pożizzjoni ċivika tiegħu. U aktar minn hekk quddiem tifel li trabba bħal tifel ordinarju. U issa, bilqiegħda fuq il-mejda, jista ’saħansitra frown il-ħuġbejn suwed tiegħu.

— U liema kliem ma tifhimx, ibni?

— Ukoll..: President, xi Qawwa, FSB.. x’inhu? Għadna ma għaddewx mill-istorja. Huwa hekk, b’mod wieqaf.

— Jew int skola procuratorial biss f’dan il-perjodu ta ’studju. — il-missier tbissem, neħħa n-nuċċalijiet tiegħu u waħħalhom b’mod ħafif, bil-ponn, li mbagħad huwa inklinat fuq il-quċċata tal-mejda. Huwa maqtula lil ibnu fuq l-ispalla bl-id l-oħra u ħakkruh bir-ras qargħi enormi, li ma kinitx umanament umana.

— Well, isma, — iffirma l-missier, — il-President fil-familja tagħna huwa miegħi, xi poter hija ommok. Ukoll, hi, taf dak li qed jagħmel… Ma jippermettix li jipprattika, jikkontrolla l-lezzjonijiet.

«Feeds,» żiedet Izya.

— Ma titmax, iżda tipprepara l-ikel. — żied il-missier.

— U allura min jitma»?

Missier eżamina l-għajn tax-xellug tan-nannu dejjaq tiegħu, imbagħad lejn il-lemin b’ħajjithom, li mar għand ibnu mingħand in-nanna kbira tiegħu, jgħidu li kienet Ċiniża, imma Russifikata biss. Hekk sostniet martu; għoli, piż u wisa ’tal-qadd f’mitejn. Il-haired blondy u blue-eyed minbarra, b’differenza mill-red-eyed missier.

— Jiena nagħtikom ilkoll! — wieġeb bi kburi li missieru waħdu wieġeb u xegħel sidru. Wiċċu sar għaqli.

— U min hi nanna? — staqsa l-iben, jaqbad imnieħer.

— Ma aqbadx imnieħrek, ibni, illum mhix il-ġurnata tal-minatur, — u neħħa idejh bil-mod minn rasu, — in-nanna tagħna hija l-KGB. KGB indiġenu antik.

— U x’inhu l-KGB? — Sonny inkwetat.

Il-missier ħeles idejh lil ibnu u, tħares ’il bogħod minn ibnu, ħares bħal muntun fil-bieb il-ġdid, fuq ir-ritratt ta’ Dzerzhinsky.

— Il-KGB huwa l-istess bħall-FSB. Xjuħ biss bħala nanna. U ġust, mhux bħal issa, kollox huwa korrott… B’mod ġenerali, in-nanna hija l-FSB…

— KGB … — l-iben ikkorreġut u, wara li ngerbeb sabri ta ’snot niexef fil-fond ta’ l-imnifsef, inġibed, ħares lejh u ħawwad il-friegħi tiegħu, sparaw, imkemmxa l-imnieħer tiegħu. — phew.., mielħa.

— MA TIEKELx il-bajd li ommok ma tittikx?! — il-missier kien indignat.

— Le, int titma».

— Nagħmel flus fuq l-għalf. U omm issajjar u titma ’minn dak li qlajt. Ltqajna?

— Aċċettat, mifhum, riċeviment…

— Tajjeb, missierek, u int …?

L-iben kien wieqaf fil-bank SMIRNO, hekk kif il-qassis kien imtaqqab miegħu.

— Sewwa fl-istalla huma, imma jien sew. …..

— .. Asshole… heh heh heh… Salaga. — Otila daqtet bil-mod ir-ras ta ’binha, iżda Izya dodged u tat kontrattakk dritt lill-dime (imnieħer) ta’ missieru, kif għallem.

— Uh..- Ottila tifraħ, ħeba l-uġigħ, idu nbidlu biss, u l-għajnejn tiegħu xerrdu d-dmugħ, — Ukoll, hekk, l-omm qiegħda tiekol lilek jew le?

— Feeds. Tittajjel Delicious … — l-iben beda jittellgħu fil-widna tax-xellug … — U allura oħti u min?

— U int u oħti?.. U int in-NIES! — il-missier tbissem u poġġa l-ħġiġiet tiegħu, niżel mit-tabella għal siġġu u kompla jikteb aktar, tinkina, hekk kif kien ogħla.

— U xi jfisser allura għall-AWTORITÀ tagħna, dik il-ġimgħa… din… President ieħor daħal …, Amerikan, il-KGB qed jorqod, u n-nies jinsabu inkwetati?

— Xi ħaġa oħra huwa president bħal dan? — L-għajnejn ta «Daddy ħarġu minn taħt il-ħġiġiet.

— U dik li tagħlaq bil-Qawwa fil-kamra meta tiltaqa ’fit-tojlit għal tliet sigħat,..

— U allura xiex?

— .. Imbagħad, huma jidħqu u jispiċċaw, bħall-qtates f’Marzu fit-toroq bil-lejl, imbagħad anke jegħleb bħal qżieqeż meta jkunu nnutrati. U toħroġ — bħal wara banju — imxarrab.

— U fejn jien f’dan il-mument? — il-missier ħawwad.

— U int għadek toqgħod fit-tojlit għal siegħa.., u mbagħad, bħal dejjem, tgħajjat: «ġib il-karta!!!».

— Hawn, kelba!!. — ħarab mill-għajn tas-snien tal-Ġeneral Klop.

— U x’inhi «kelba»?

— Ma tiddejjaqx tgħid hekk. Okay?

— Mifhum, aċċettajt, Amen. — Qattajt mill-ġdid, fil-bank tal-Izza.

— Għandek missjoni ta «ġlieda, biex issir taf min hu t-tieni President.

— Diġà sibt. Dan hu s-subordinat tiegħek — Intsefalopath Arutun Karapetovich.

— Dan il-ġuvni? Huwa tletin sena akbar minnha, u tlieta u erbgħin anzjani minn tiegħi. Hey… dan huwa iqarqu, hu qarib?! — Klop waqaf u beda jikteb aktar.

— Ha, ha, ha,!!!! — Wara ftit żmien, missieri f’daqqa waħda sploda u kważi qabeż mis-siġġu tiegħu. Huwa l-mod kif huwa daħk, li anke kelma ċensurata ma tistax tiġi spjegata, biss oxxenitajiet. Imma huwa żamm fuq l-ispalla ta ’ibnu. — Oh, ha, ok, ok, mur, għandi naħdem, u dan il-president l-ieħor għandu bajd tat-tiġieġ fil-bwiet u ż-żraben li jinsabu fil-friġġ.

— Hee hee, — Izya grinned skiet, — u forsi kaktus?

— Xi trid…

L-iben kien ferħan u ħarab lejn l-ewwel nofs tal-għarix.

It-tieni protagonist u l-ewwel assistent tal-uffiċjal tal-pulizija distrettwali, il-Kaporal Intsefalopat Harutun Karapetovich, ex gastro-kittieb, kisbu impjieg fl-irtirar ta ’età medja, biss minħabba l-mara ta’ Ottila, Isolda Fifovna Klop-Poryvaylo. Kien tliet darbiet ogħla mill-imgħallem tiegħu u ħames darbiet irqaq mill-mara tal-imgħallem tiegħu. L-imnieħer huwa mtawweġ, bħal ajkla u moustache, bħal Budyonny jew Barmaley. B’mod ġenerali, l-iben veru tal-muntanji, li fil-bidu tal-Perestroika, niżlu għall-melħ, weġġa ’u qtajjel fil-gost, dritt fil-karozza tal-merkanzija, miftuħ mingħajr saqaf, bil-faħam mill-ferrovija ta’ merkanzija Tbilisi — San Pietruburgu. Fl-istazzjon, Lyuban qajmet u qabża. Huwa ħadem hawn u hemm sakemm iltaqa ’ma’ mart il-pulizija tad-distrett waqt ix-xorb. Hija rrakkomandath bħala kuġin mill-Kawkasu.

Wara li spiċċa x-xogħol, Ottila Aligadzhievich Klop, bħal dejjem, ħa ritratt ta ’ritratt fuq il-mejda bl-immaġni tal-President, nefa fuqha, imsaħha fuq il-kmiem tiegħu, kissed il-frotta fuq il-kuruna tar-ras u poġġaha lura fil-post it-tajjeb fuq il-kantuniera tal-lemin tat-tabella, poġġieha fuq lapes b’pinna, gomma, lapes u pakkett ta ’gazzetti ta’ reklamar b’xejn imqattgħin għall-iġjene personali. Huwa jobgħod it-toilet paper. Huwa rqiq u subgħajk huwa mtaqqab kontinwament minnha fl-iktar mument kruċjali u allura trid tħawwadha. U tħawwadha fi spazju dojoq, hemm ċans li subgħajk jolqot blokka tal-injam tal-kantuniera ta «ġewwa tat-tojlit tat-triq stil Sovjetiku u jħoss uġigħ, l-istint għamel is-saba morda jixxarrab bil-bżieq sħun, minflok ma ħass it-togħma tal-ħmieġ tiegħu, li huwa libes għal 24 siegħa, u poġġa l-kamra ta’ wara għal aktar tard.

Biex timsaħ l-għaraq minn fuq il-forehead tiegħu, armpits, dirgħajn, saqajn u taħt il-bajd, fejn għaraq eċċezzjonalment iebes, huwa uża xugaman tal-waffle tal-banju. Inti tistaqsi: għaliex mhux rag? It-tweġiba hija sempliċi: ix-xugaman huwa kbir u jdum għal żmien twil.

Kien tard wisq, u l-familja diġà kienet tieħu nifs. Ottila, li daħal fil-parti residenzjali tal-għarix, kwiet mar fil-kċina, ħa bott ta «ħames litri mill-moonshine mill-friġġ. Konfiskat minn huckster lokali. Huwa ppressatha maż-żaqq, ħa biss plattin, li fih hemm biċċa biċċa ta ’aringa, mibdula minn waħda mid-dar. Jew forsi din il-mogħża qadima, Intsephalopath, li ma kinitx qed tqaxxar snienha matul ħajtu kollha u sempliċement kienet gidmet ix-xedaq tiegħu bis-serħan.

«Kien għalhekk li kelli t-tħawwil,» żiedet Klopa, «huwa kissed lil Isolde, Isolde Izyu, u Izya kontinwament bews ix-xufftejn tiegħi għal ħamsin u fours miġjuba mill-iskola darba jew darbtejn fis-sena. Dan mhux pedofiliżmu, wieħed jew tnejn … — Imma s-snien ta «Incephalopath kienu l-aktar suwed, tal-qanneb u l-għeruq kienu fsada kontinwament, iżda Harutun ma ħassx uġigħ xejn. Dan id-difett fid-DNA ma għamlux ħsara fil-livelli kollha, anzi anke rnexxielu jgħin fl-investigazzjoni.

Ottila mkemmxa u ried ipoġġi l-pjanċa lura f’postha, imma ħajtha fuq il-vażett, huwa ddeċieda li ma jaħsibx. Il-Moonshine jiddiżinfetta kollox. Allura huwa biddel fehmtu u mar fuq il-mejda. Kien hemm TV żgħir fil-kċina, u huwa biddel tul it-triq. Tul it-triq, mort għand il-fuklar tal-gass u ftaħt l-għatu tal-pan, wieqaf fuq it-tiptoe. L-aroma, eżawrita minnha, sempliċement Ottila xurbana u hu ried immedjatament jiekol wieħed. Huwa ħa fl-armarju: platt, mejda tal-mejda, shaker tal-bżar, sikkina, ħobż, mayonnaise, krema qarsa, kefir, airan, koumiss, ketchup, weraq tar-rand, tazza, żewġ mgħaref: kbar u żgħar, u, jitħabat biex jaqbad il-bilanċ tiegħu, huwa mar fuq il-mejda, qam u għajjien: iż-żewġ idejn kienu jgħaddu, mgħobbija żżejjed u anke kellhom jużaw minkbejn. Kollox iddajljat bil-mod tbandil. Ottila pprova jimbotta l-platt fuq il-mejda bl-imnieħer tiegħu, iżda l-mejda kienet ogħla, u l-minkbejn tiegħu bdew jintefħu. Ottila waqqaf u poġġiet kollox fuq siġġu. Imbagħad fussed u, mbotta s-siġġu sabiex tkun tista ’tara t-TV, wieqaf ħdejn is-siġġu, li bħalissa qed jiġi kwalifikat mill-ġdid bħala mejda li qagħdet, wieqaf, ferra mija u ħamsin gramma ta’ moonshine fil-stopar u exhaled profondament, mimlija kollha f’daqqa ma ’swig wieħed u akkumpanjatha b’saħħitha ħoss maqtugħ. Huwa grimaced bħal lumi qadima, mingħajr tlaqliq, qabad biċċa mill-aringi nibbled bil-ħamsa kollha tiegħu u nibbled nofs flimkien ma ’l-għadam. Għadam imħaffra fil-palat u l-ilsien tiegħu. Huwa ffriżat, imma mbagħad ftakar fil-yoga ta ’missieru u nesa l-uġigħ, hekk kif in-nanniet jew it-tfal jinsew iċ-ċwievet u trif oħra. Li jmiss fil-linja kien soppa. Is-soppa kienet tikkonsisti mill-indiġenti li ġejjin: piżelli, sauerkraut, patata, basal moqli bil-karrotti fuq pejst tat-tadam, qrun tal-qamħ artab, semolina, bajd tat-tiġieġ imħallat b’biċċa maqbuda tal-qoxra, imsiemer, id-daqs ta ’adult, u imħawwar b’biċċa waħda ta’ għadma minn laħam bil-vini fl-art tal-pan. Il-laħam, apparentement, kien jittiekel qabel, fuq il-prinċipju: «fil-familja kbira… m’għandekx ikklikkja.» Fis-soppa li diġà tintefaħ u li tidher aktar qisha friefet taż-żwiemel, Ottila nibbled fuq l-għadam u għex, waqt li assorbiet bir-reqqa l-aħbarijiet. Il-ħarġa li jmiss taċ-Ċentru tas-Sejħiet kienet fuq l-iskrin tat-TV:

— U l-iktar ħaġa interessanti, «kompla l-ħabbar,» … għalliem wieħed mill-Irkutsk kien fan ta «Nikolai Vasilyevich Gogol u sempliċiment idolizza x-xogħol tiegħu, speċjalment ix-xogħol «NOS». Ħajti kollha ffrankajt flus għal vjaġġ lejn Leningrad (issa San Pietruburgu), fejn ġie installat sinjal tal-monument b’imnieħer twil fuq folja tar-ram, simili għal Gogolevsky. Imma Perestroika waqqfet il-pjanijiet kollha; hi investiet l-iffrankar kollu tagħha f’OJSC MMM u, bħal miljuni ta ’depożitanti, tħalliet b’toqba tad-donut. Wara li saħħnet u sofriet infart mijokardijaku estensiv, hija reġgħet bdiet tiffranka l-flus għal vjaġġ lejn San Pietruburgu u saħansitra moħbi, ġab fliexken vojta u bottijiet bil-lejl fi btieti taż-żibel u tul il-bankini. U issa l-ħolma tant mistennija saret realtà f’għaxar snin. Waslet fil-belt kapitali l-eroj ta «San Pietruburgu. U wara li sabet fl-uffiċċju tal-inkjesta fejn jinsab il-monument imfittex u tant mistenni, hija ġrew bi affarijiet fuq it-trasport pubbliku bi tliet trasferimenti, għaliex bi trasferimenti? Huwa biss li Moskvichka kien bilqiegħda fl-iskrivanija tal-informazzjoni, u l-Muscovites, kuntrarjament għal Pitertsev, iħobb jibgħat il-mod l-ieħor, bħal din id-darba. Wara li waslet ħames sigħat wara l-post tant mistenni, hi ħarset madwarha u, billi sabet xejn simili, iddeċidiet li titlob lill-uffiċjali tal-għassa tal-viċin li b’attenzjoni ħarsu lejn il-ħaddiema migranti migranti li kienu se jneħħu n-nanniet mingħandhom:

«Għeżież,» sejħilha, wieħed minnhom irrisponda u daru lejn tagħha, «tista ’tgħidli fejn jinsab il-monument għan-NOS ta’ Gogol?»

— U hawn, — l-impjegat iddawwar rasu, — x’imkien hawn. — u ppuntat lejn il-ħajt vojta u l-ofanarel: mill-plakka kien hemm toqob biss fuq il-ħajt u stensil mhux mitmum, id-daqs ta ’pjanċa misruqa b’nieħru konvess tal-bniedem. In-nanna mietet immedjatament minħabba disturb ta ’attakk tal-qalb. Fuq dan it-trasferiment tagħna ntemm. L-aqwa. Biex

Ottila xorob tazza oħra u marru jorqdu.

Fid-dlam bis-sodda huwa mnaddaf u telgħu biex jegħleb in-naħa ta ’martu, li kienet ronku fi ċowk. Lanqas ma mxiet. Meta tela ’fuq martu u kien bejn il-ħajt u martu, kien stordut bir-riħ u mir-riħ mix-xufftejn tan-nofs sabiħ. Ottila ħa nifs profond ta ’arja u għolla s-sider ta’ fuq tiegħu, ftit akbar minn rasu, waħħal rasu fuq wara ta ’rasu fuq il-plexus bi ngħas ta’ martu. Huwa poġġa l-widna fuq il-parti ta ’isfel u kopra l-parti ta’ fuq tas-sider tiegħu. L-inħir sparixxa, u hu mqatta ’bħal tarbija, bis-sħana u l-kumdità.

Fil-għodu huwa qajjem imħeġġeġ fuq investi. Ma kien hemm l-ebda mara. Huwa mar fil-lavanda u, wara li ħasel lilu nnifsu, liebsa libsa sħiħa. Huwa mar lejn il-bieb tad-daħla tal-Strongpoint, ħa l-manku, u… Il-bieb jinfetaħ minnu f’din is-sitwazzjoni u jerked, fil-mument li ppressa l-manku tal-bieb, tkaxkar Ottila fl-ispazju tal-Strongpoint, bħallikieku mingħajr kreatura ta ’arja tqila. Huwa taru ġewwa u ġġarraf fil-Muntanja Mart. Iż-żaqq bis-sider imtaffi u ntefa ’l-preċint lura.

— X’int? Izoldushka!? — Staqsa b’sorpriża fuq il-fly u wara li ħass uġigħ fuq wara ta ’rasu, laqtu l-art.

— Imsaħ saqajk, jien maħsul hemm. qabdet u kompliet timxi l-art, liwi fid-dahar t’isfel, lura lejh. Il-pulizija marret madwar il-ħmar tagħha, imsaħ saqajh, shod papoċċi bil-widnejn tal-fenek, u daħlet fl-uffiċċju. L-ewwel ħaġa li għamel, telgħu fuq siġġu, imbagħad telaq lejn it-telefon fuq il-mejda u ġibedh lejn it-tarf tiegħu. Huwa qabad it-telefon, poġġa fit-tarf tal-mejda u poġġieha fuq widna. Huwa mmarkat it-telefon tal-imgħallem tiegħu u, ħawwad saqajh, stenniet, billi tgħodd il-ħoss.

— Ullah! — smajt fuq in-naħa l-oħra tal-wajer wara l-ħamsin ton.

— Kamarat Marixxall? Dan qed isejjaħ is-Sur General District Klop.

— Ahhhh… hux int? — Il-Kamarat Marshall ma kienx kuntent, — kif qegħdin l-affarijiet f’post ġdid? M’għamiltx għal żmien twil, bdejt tinsa min int… uh… um, għalik.

— Le, x’int, Eximendius Janis oglu Snegiryov. Sempliċement ma kien hemm l-ebda raġuni biex tiddisturba ras ix-xjuħ tiegħek għalxejn.

— Baska, inti tgħid, nanu?

— Uh… le, jiddispjaċini, ras barra.

— Okay, ejja nifhmuha aktar tard, dwar l-etika tas-subordinati u s-sidien. Ukoll, x’għandek, xi ħaġa importanti?

— Iva!!!

— X’int tgħajjat, pigmini mhux Russu?

— Jiddispjacini, yeah.

— Okay, se nitkellmu wkoll dwar il-limiti tar-rata tajba aċċettabbli ta ’konversazzjoni telefonika, adottata fl-ewwel qari tal-assemblea leġiżlattiva ta’ Moska u r-Russja. U allura, xi ngħidu, Sneak Bug? U kompli malajr, jien tard għall-laqgħa.

— Ħejt il-lejl li għadda l-ħarġa li jmiss taċ-Ċentru tas-Sejħiet?

— Le, għandi DiViDishka. U xiex?

— F’San Pietruburgu, insteraq monument lin-Nose.

— U xiex?

— Nixtieq li tinvestiga dan il-każ, jekk tippermettili, O Onor. Marshall.

— X’iktar imnieħer, ħadd ma rrapporta lili, nitkellem b’mod aktar ċar. Liema monument kellhom imnieħer maqtugħ?

— Ukoll, ma «Gogol..

— Imnieħer Gogol maqtugħ?

— Le, Gogol għandu storja dwar l-FNL.

— U xiex?

— F'ġieħ din l-istorja, twaqqfet plakka tat-tifkira f’San Pietruburgu u nsterqet. U naf bejn wieħed u ieħor min għamel dan.

— bla dar jew xiex? Ħadd ieħor. Huwa ram. U xi trid minni?

— Nindirizzaw dan in-negozju, skartoċċ.

— Allura mħabbat, x’inhi l-kwistjoni? Imma biss fil-ħin liberu tiegħek.

— Imma jkolli bżonn spejjeż, spejjeż tal-ivvjaġġar, ikliet, akkomodazzjoni f’lukanda, karozzini tat-taxi.

— M-iva. Kien meħtieġ li tibda b’dan. Dak hu biss biex tasal għal San Pietruburgu, tista ’wkoll tieħu l-liebru bil-ferrovija, l-affari ta’ Bomzhovskoe, u għalhekk il-lukanda m’għandha x’taqsam xejn magħha. Tista ’tbiddel fl-istazzjon jew, fl-agħar każ, għand dawk bla dar fil-kantina. Magħhom iddevora. U fil-belt u bil-mixi tista ’timxi flimkien ma’ l-attrazzjonijiet ta «San Pietruburgu. M’hemm l-ebda flus fil-baġit sakemm nispiċċa nibni l-cottage. Ukoll, tifhem lili?

— U mill-kaxxiera tal-Qawwi tiegħi? Jien qabad ftit hawn fuq multi minn bdiewa kollettivi.

— U ħafna?

— Iva, dan huwa biżżejjed għall-ewwel darba.

— Okay. Oħroġ mill-kont. Jekk issolvi l-problema, għandi nħallas lura l-ispejjeż tad-dħul tal-bejgħ, imma le?! Mhuwiex għalija li niddeċiedi, għax il-flus huma pubbliċi.

— Tajjeb, Eximendius Janis oglu Snegiryov. Dażgur, għandi ftit ħin, imma jien se toħroġ b’xi ħaġa. — Ottila poġġiet it-telefon u qiegħdha kuntenta fuq il-mejda, b’wirja estiża.

— Hawn hu, negozju ġdid! Issa se jsiru jafu dwari għand Petrovka 38.

Il-bieb ingħaqad, u d-dimensjonijiet immensi ta «Isolde Fifovna, in-nofs ewlieni tiegħu, dehru.

— Tiekol? — staqsieha ħafif, — u m’għandekx mal-mejda, jien imsaħtha wkoll.

— Ikollok kolazzjon hawn!

— Xi tfisser HAWN? Jiena bħal waitress jew xi ħaġa? Mur fil-kċina u tiekol bħal kulħadd. M’iniex se nwettaq.

— Nħobb, imma Marshall għandu jsejjaħli.

— Marixxall? Ngħid hekk. Imbagħad stenna. L-iben issa se jġib dak li fadal. U titlaq il-mejda, Sherlock Holmes… Hahaha … — hi daħlet u marret fit-tieni nofs tal-għarix.

Il-bieb tat-triq ta ’barra skaxxa, u l-Inċefalopat Kapitali deher fil-bieb.

— Nista ’jkolli skartoċċ?

— Niżżel u tiltaqa… Għandna negozju… Għada se nkunu San Pietruburgu. — Ottila qam, daru u poġġa fil-siġġu.

— Għaliex?

— Il-monument misruq għall-imnieħer ta «Gogol ifittex.

— Aaaaa … — L-enċefalopat daħal u poġġa bilqiegħda fuq siġġu għal subordinati u viżitaturi, wara li tefa ’sieq fuq sieq. — Inżomm f’moħħok, Bos…

2 APULAZ

Harutun Karapetovich deher irqiq u twil. Il-wiċċ kien tipiku tal-Kawkasi. Ix-xagħar huwa griż, twil sa l-ispallejn, anke bħala tiben. Fuq Tiechka kien hemm baldness sod miksub mix-xogħol preċedenti bħala konsulent għall-ħaddiema mistiedna. Preċedentement, huwa ħadem bħala cattleman, wara għaxar snin ħabs, bħala priġunier politiku. L-aneddota qaltilna dwar Lenin, il-mexxej tal-proletarjat, u anke tal-ħnieżer, lill-awditur fil-kunsill tar-raħal, u dan irraffuna. Lenin kien irreaġixxa aktar faċli, biss daħk, iżda l-awtoritajiet lokali hemm — le. Imma kien fl-era ta ’wara l-Sovjetika. U għalhekk, bl-għibien tas-sistema Sovjetika, ir-rekord kriminali wkoll sparixxa. Huwa ġie riabilitat u ngħata benefiċċji tal-gass. Imma bl-irtirar tiegħu, huwa ried ikun utli għas-soċjetà, u allura l-mara tal-pulizija tad-distrett il-ġdid imħajjar bl-għajnejn blu tiegħu u… il-bqija huwa HACK… Allura, naħseb, ma ġurament… Allura huwa mar il-kapitali biex għall-uffiċjal tal-pulizija tad-distrett, u l-grad baqa ’mis-servizz tal-armata.

Għoġobni d-ditektiv Ingliż Poirot u għalhekk huwa affumikat pajp bħal Holmes, huwa biss konfużhom. Huwa liebes kappell u moustache, bħal ta «Elkyl, Ġorġjan biss. Anki kannamieli xtraw wieħed simili u tailcoat mingħand il-ħaddiema fit-Teatru Mariinsky Opera u Ballet għal kaxxa ta ’xemx tal-moonshine. Iż-żraben kienu magħmula mill-ordni minn ġar li kien iservi ta «ħanut fiż-żona. Huwa anki ħabbathom bil-pinnijiet u meta telaq, speċjalment fuq l-asfalt, huwa għaqqad bħal żiemel jew tifla minn Broadway. Imnieħru kien bħal dak ta ’ajkla, u l-għajnejn kbar tiegħu kienu bħal dak ta’ lemur.

«Allura,» qal Ottila, u poġġa bilqiegħda fuq siġġu speċjali. Izya waqqgħet il-bieb u daħlet fl-uffiċċju. Fuq trej kien iġorr bajd imqaxxar moħli bil-ħut u meraq tat-tewm favorit tiegħu li għadu kif ġie mbuttat. — kompli aktar malajr, inkella l-python diġà ħariq.

— Fuuuu! — Incephalopath imqemmex, — kif tixrobha? Tista ’tirrilassa…

— X’tifhem bi gourmet exquisite? Tixrobx. Jien personalment jogħġobni. -ulk.. — ħa nieqaf ta «Ottila u.., — Uhhh, — burped fil-ġenb. Huwa qabża u mexa fil-kantuniera tal-bogħod tal-uffiċċju. Bqija ta ’tuberi b’forma taċ-ċpar ħallew il-gerżuma tal-preċint u istantanjament, bħal gass tad-dmugħ, għarraq il-kamra kollha. Arutuna kien maqbud bi spażmu astmatiku u meta tfaċċa, ma kienx f’idejn il-ħila.

— Tkun mistħija jew xi ħaġa?! Jien adattat għal missirijietkom.

— Jew forsi omm? — Ottila kien għaddej minn bajd imxerred u, b’ħalqek, ixxarrab il-frak, strettament imqaxxar: — kulħadd għandu t-togħma tiegħu stess, qal il-Ħindu, niżel mix-xadina u jimsaħ il-vit tiegħu bil-weraq tal-banana. Trid fl-għajn?

— Oh! Jiddispjacini, patrun, insejt xi ħaġa … — Arutun Karapetovich kien imbarazzat u poġġa bilqiegħda fuq siġġu.

F’daqqa waħda bieb ta ’daħla fit-triq inħasad u mara qadima ta’ madwar mitt sena daħlet fl-uffiċċju.

— Min ma għalaqx il-bieb??? Jien x’nagħmel, nannitha!!! — Bug Klop u fgat…

Il-mara semgħet is-sogħla u ġirja lejha b’folja u pinna, sabiex hu jikteb it-testment. Imma jara l-inutilità tiegħu, tbandal u bena bl-ispalla lil żewġha fuq l-ispalletti. Ottila ħarġet u ħasset l-isfar.

— Uh, Harutun, qarquċa qadima, għaliex ma għalaqx il-bieb warajk meta wasalt? U int, nannu, toħroġ, għandna laqgħa.

— Kif? staqsa n-nanna torox.

— Grunt! ejja wara l-pranzu!! — qal Klop b’leħen għoli.

— Kul, tiekol, ħlewwa bil-marigold… Jiena stenna. — in-nanna tbissem u għeruq isfel, peress li ma kienx hemm aktar siġġijiet, u ma kienetx id-drawwa li tagħti post hawn, u ħadd mill-udjenza ma ħareġ f’moħħu.

— X’tip ta ’ikla? Huh? Qed niekol… U mbagħad fuq l-aġenda: taħdem ma ’subordinati. — Ottila xxejret idu u, waqt li żżomm mgħarfa b’biċċa bajda, ġibed it-tbenġil direttament fl-għajn ta «Harutun, — u int? — qabża fuq siġġu, — mhux grat ta ’medjokrità, — imbagħad qabża fuq il-mejda, — tista’ tiekol biss xagħar moħbi, u tħabbat uċuħ lil xulxin. M’iniex se nimxi bħal coyote.. — u bħal acrobat, bl-użu ta ’somersault, jien qabża mill-mejda mal-art, — u nressaq miegħek.. Ikteb dikjarazzjoni u punt!

— Liema dikjarazzjoni? X’int tgħajjat? «Isolde Fifovna waqqfuh bl-għajta ta «King Kong.»

— Ah? — in-nanu beda bil-bidu.

— X’int tgħajjat? — staqsieha aktar bil-kalma u bil-kwiet, — ma tarax, ilha torqod għal żmien twil.

— Allura, hawn, issa, waqfa ta ’lejl? Incifalatus, oħroġ lil dan il-pensjonant. — Ottila rkupra f ’borża u tela’ fuq siġġu biex ikompli jiekol.

— Jiena Inċefalopat, patrun, mhux inċiżalat. — ikkoreġut il-Kaporal u mar għand il-mara qadima li torqod. Ħafifha bil-kannamieli, bħal Poirot jew Watson. — Għeżież, alle?! — daru lejn il-Boss, li kien diġà bilqiegħda fuq il-mejda u lejn champ.

— Boss, hi, fil-fehma tiegħi, tgħaqqad.

— X’inhu? L-istupp.

— Ukoll,. Ma tieħu n-nifs. Huwa mejjet. — għal darb’oħra bi biża ’fil-vuċi tiegħu qal Harutun. Xofftejn ingħalqu. Huwa immaġina li l-istess destin jistennih. Harutun beka.

Ottila ffriżat b’ħalqu l-ikel. Huwa ħares lejn martu u staqsa:

— Zhinka, mur iċċekkjaha.

Fifovna ħareġ mill-għonq u neħħa l-anzjana. Is-saqajn ħarġu mill-art, u l-irkopptejn ma ddrittawx. Hija telgħet u stabbilixxiet il-katavru bħala vażun quddiem tazza, iħares stupidament b’ħalqha mimli bajd mimgħud, ir-raġel tagħha.

— Ara għalik innifsek, schmuck, hi mejta jew le?! — u kien wasal biex jitlaq. — He, Zhinka. Għandek twieġeb għaż-Zhinka. hi muttered…

— Oħroġha mill-mejda, int iqarqu!!! Int… tassew, jew xiex? Jiena l-imgħallem hawn, u l-imgħallem, u int?…

— Ukoll, reġgħet bdiet. — mumbled it-trej ta «Intsephalopath.

— U tuża l-fond Ottila Aligadzhievich Klop b’xejn! — il-frak tal-ħalq taru, u b’mod ġenerali… pah, merda, — qabeż il-kontenut kollu minn ħalqu u beda jgħajjat, qabel tela ’fuq il-mejda. «Inti maid hawn.» Ltqajna?

— Iva, sidi. -Donald Isoldushka u għaqqad. Kap tagħha kien laħlaħ bir-ras ta «żewġha wieqaf fuq il-mejda. U d-daqs ta ’l-irjus tagħhom kien sempliċement jimpressjona lil kull pessimista: Ir-ras tagħha kien ħames darbiet akbar minnu.

— Ok, heh heh heh, aħfuni, ħu lil din in-nanna mill-bieb tal-loġġa. Le, aħjar ’il bogħod mill-għarix. Wasal filgħodu u xi ħadd se jsibha.

Il-mara ħadet il-katavru u ġarrha fejn ordnat is-sid. Wara kollox, ħadmet ukoll bħala appoġġ, bħala tekniku tekniku, konsulent u assistent segretarju bil-grad ta ’saqqu anzjan. Minuta wara hi reġgħet marret u marret fuq il-mejda.

— I jintefa tagħha fuq l-ilqugħ.

— Int iqarqu jew xi ħaġa? Dan huwa veteran tal-impjant. Veru, bilqiegħda. Fil-qosor — il-bum.

— Tiekol. — il-mara telgħet il-platt.

— Ma rridx. Imissha tpoġġih fuq il-platt tiegħi. X’tip ta ’ikel huwa? Oħroġha, ħalli t-tfal jieklu. Biss ma għidilhom dak li kont niekol. U allura ma jaħdmux.

— Hekk hu, jekk għandek whore minn ħalqek. Għandek bżonn biex tfakkar snienek meta tkun imnaddafhom l-aħħar, mitt sena ilu? — il-mara ġabret il-platti mit-tabella u marret fin-nofs residenzjali tal-għarix.

— Kun kwiet, mara! X’tifhem fl-irwejjaħ? Okay, — jien neħħa l-kmiem tiegħi bil-frak u l-qtar mill-mejda. — Dak li ridt ngħid. Huh?.. Allura, lesti biex tmur għand Peter.

— Għaliex?

— Oh, kollega, għandna negozju serju ġdid. L-ewwel u l-aħħar!

— Qegħdin jiġu trasferiti għal San Pietruburgu? — Harutun ġib ix-xagħar tiegħu mill-imnifsejn tiegħu, kien kuntent u msawwab bil-kannamieli.

Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
электронная
от 200
печатная A5
от 492